Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS)

Nositelj projekta:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Financijer projekta:

Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje projekta:

veljača 2016. – veljača 2019.

Opis projekta:

Istraživanje ima za cilj ispitati prirodu, odrednice i promjene učeničkih obrazovnih aspiracija u tri prijelazna razdoblja hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja. Korištenjem integriranog nacrta miješanog modela, istraživanje predstavlja prvi sustavni pokušaj longitudinalnog istraživanja ove teme u hrvatskom kontekstu. Obrazovne aspiracije se definiraju kao ambicije i ciljevi učenika u vezi s neposrednim i budućim obrazovnim ishodima. Unutar postavljenog konceptualnog okvira, obrazovne aspiracije se smještaju u središte ekološkog sustava koji seže od neposredne razine pojedinog učenika, preko razine roditelja do udaljenijih razina razreda (vršnjaka) i škole. Za svaku razinu su određeni psihologijski koncepti kojima se ispituju priroda i odrednice obrazovnih aspiracija. Projekt je usmjeren na istraživanje obrazovnih aspiracija učenika iz tri kohorte u tri prijelazna razdoblja osnovnoškolskog obrazovanja: ulazak u osnovnoškolsko obrazovanje (od 1. do 2. razreda), prijelaz s razredne na predmetnu nastavu (od 4. do 5. razreda) i završavanje osnovnoškolskog obrazovanja, prije prelaska u srednjoškolsko obrazovanje (od 7. do 8. razreda). Kvalitativna faza istraživanja obuhvaća dubinsko istraživanje obrazovnih aspiracija nizom polu-strukturiranih intervjua s trijadama sudionika koje se sastoje od učenika, njegovog roditelja i učitelja. Kvantitativna faza istraživanja, čiji je cilj modeliranje odrednica i promjena učeničkih obrazovnih aspiracija, uključuje ponavljanu primjenu upitnika na učenicima 4. i 7. razreda u 20 zagrebačkih osnovnih škola. Rezultati iz obje istraživačke faze bit će integrirani istovremenim razmatranjem individualnih perspektiva tijekom vremena i korištenjem postupaka statističkog modeliranja na velikim uzorcima.

Web stranice:

www.idi.hr/aspiracije

Voditelj:

Boris Jokić

IDIZ

Istraživački tim:

Zrinka Ristić Dedić

IDIZ

Iva Košutić

IDIZ

Iris Marušić

IDIZ

Jelena Matić Bojić

IDIZ

Josip Šabić

IDIZ

Gordana Kuterovac Jagodić

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Zagreb

Inja Erceg

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Zagreb