Komparacija turističkih odrednica mjesta Povlja na otoku Braču 2009. i 2019. godine

Nositelj:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje znanosti i prostora

Financijer:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Trajanje projekta:

ožujak 2019. – lipanj 2020.

Opis projekta:

Ovaj projekt predstavlja komparativnu (longitudinalnu) studiju slučaja mjesta Povlja na otoku Braču. Cilj istraživanja jest odrediti trenutno stanje u Povljima i njegove moguće turističke perspektive s obzirom na krajolik mjesta i njegove gospodarske, u prvom redu poljoprivredne prilike. Pri istraživanju Povalja 2009. godine utvrđeno je kako je njihov krajolik (ekološka dimenzija) većim dijelom očuvan te su naznačene razvojne odrednice turističke i poljoprivredne djelatnosti u smjeru održivog razvoja, ekološki održive privrede i održivog turizma. Metodom polustrukturiranih intervjua stalnih i privremenih (sezonskih) stanovnika mjesta preispituje se na koji način ispitanici vide trenutno stanje turizma, njegove pozitivne i negativne strane, te glavne kapacitete i pokretače razvoja. Također se utvrđuje koliko su izgledna tri potencijalna scenarija za razvoj turizma: masovni turizam, ruralni turizam (s elementima ekoturizma) i stagnacija, te koji je od njih najvjerojatniji za Povlja.

Voditeljica projekta:

Jelena Zlatar Gamberožić

IDIZ

Suradnica na projektu:

Anđelina Svirčić Gotovac

IDIZ