Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine

Puni naziv projekta:

“Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj

Nositeljica projekta:

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Partneri na projektu:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Institut za ravnopravnost žena i muškaraca (Belgija)

Državna tijela koja podupiru projekt:

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo uprave, Državni zavod za statistiku

Financijer projekta:

Projekt je financiran putem EU programa Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)

Trajanje projekta:

1. listopada 2018. – 30. rujna 2020.

Opis projekta:

Projekt se bavi gotovo nevidljivom temom rodne nejednakosti u plaćama i mirovinama, što za posljedicu ima socijalnu i ekonomsku nesigurnost za žene.
Projektom se žele osigurati standardi, mjere i akcije koje će pridonijeti podizanju svijesti o problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena s ciljem smanjivanja rizika siromaštva za žene. Ciljana skupina su predstavnici/e vlasti, javnih i privatnih kompanija, sindikata te učenici/e srednjih škola na nacionalnoj i lokalnoj razini. Kroz projekt ćemo dobiti nova znanja koja će omogućiti razumijevanje uzroka i posljedica jaza u plaćama i mirovinama, kreirat ćemo edukacijski program, izraditi nacionalni zakonodavni okvir te organizirati nacionalne kampanje s ciljem osvješćivanja o ovoj problematici.

Više o projektu pogledajte u brošuri u prilogu.

Glavni istraživač/koordinator za IDIZ:

Josip Šipić

IDIZ

Projektni tim:

Marita Grubišić-Čabo

IDIZ

Dunja Potočnik

IDIZ

Ana Maskalan

IDIZ

Mirjana Adamović

IDIZ