Istraživanje učinaka Inovacijske unije (I3U)

Na projektu Istraživanje učinaka Inovacijske unije (I3U) u sklopu programa Obzor 2020. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) sudjeluje kao podizvođač. U studenom 2015. godine Ekonomski institut, Zagreb sklopio je podugovor s IDIZ-om o realizaciji dijela projekta koji se odnosi na “Open Access to Research Results and Research Information Services” (dio 5. radnog paketa “Promoting Openness and Capitalizing on Europe’s Creative Potential”).

Više o projektu: http://www.eizg.hr/hr-HR/Istrazivanje-ucinaka-Inovacijske-unije-(I3U)-1444.aspx

Glavni istraživač/koordinator za IDIZ:

Marija Maja Jokić

IDIZ