Innovate debate: applied curriculum for debate based youth work

Opis projekta:

Usredotočujući se na kritičko razmišljanje, građanske aktivnosti, volontiranje i rad s mladima te korištenje neformalnih metoda rasprave, projekt će unaprijediti ishode učenja, razviti kompetencije i osnažiti mlade ljude za participaciju i uključivanje. Glavni ciljevi ovog projekta su promicanje, profesionalizacija i povećanje kvalitete rada s mladima u partnerskim organizacijama i sektoru, korištenje metodologije debate s ciljem poticanja građanskog angažmana, jednakosti i uključivanja te razvijanje višejezičnih, svima dostupnih digitalnih materijala za učenje. Kada je riječ o primjeni rasprave o građanskom aktivizmu ili društvenoj transformaciji, gotovo da nema istraživanja na ovu temu u istočnoj Europi, a vrlo ih je malo i u zemljama članicama Europske Unije. Istraživanje predloženo u ovom projektu odgovorit će na ovu potrebu kroz procjenu postojećih pristupa debati i kritičkom mišljenju dostupnih učenicima u zemljama sudionicama (Slovenija, Poljska, Nizozemska, Slovačka i Hrvatska), kao i mogućnosti sudjelovanja učenika u radu nevladinih organizacija, poticanje volontiranja i rada s mladima u dobi od 15 do 19 godina. Analizom postojećih istraživanja o primjeni metodologije debate u formalnim obrazovnim sustavima i ekstrapolaciji rezultata u okruženju neformalnog obrazovanja, istraživanje će definirati najbolje pristupe i preporuke za primjenu istih. Ishodi projekta bit će: kurikulum neformalnog obrazovanja temeljen na debati; internetska stranica s otvorenim obrazovnim resursima koja pokriva teme volontiranja, rada s mladima i treninga koristeći debatnu metodologiju, uključivanje mladih ljudi u debatne klubove i vođenje debatnih klubova / organizacija mladih; platforma za e-učenje.

Voditelj projekta:

Nikola Baketa

IDIZ

Istraživači na projektu:

Marko Kovačić

IDIZ

Mirta Mornar

IDIZ