Inicijalno obrazovanje predmetnih nastavnica i nastavnika: Motivacija, identiteti i socio-emocionalne kompetencije

Financiranje projekta:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – sredstva programskih ugovora

Trajanje projekta:

2017. – 2019.

Opis projekta:

Cilj istraživanja je ispitati motivaciju za poučavanje i profesionalni identitet budućih predmetnih nastavnika/ca, s posebnim naglaskom na rodnu dimenziju odabira učiteljske profesije te na socio-emocionalne kompetencije budućih nastavnika/ca. Teorijski okvir istraživanja čine model odabira učiteljske profesije – FIT-Choice model (Watt i Richardson, 2007) te CASEL-ov model socio-emocionalnih kompetencija (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2008), konceptualno povezani perspektivom profesionalnog razvoja učitelja/ica.
Istraživanje se planira provesti na uzorku budućih nastavnika/ca predmetne nastave koji su se opredijelili za nastavnički smjer te studiraju na društveno-humanističkim, prirodoslovno-matematičkim studijima, kineziološkom studiju te umjetničkim akademijama Sveučilišta u Zagrebu. Primjenom upitnika planiraju se ispitati sljedeći konstrukti: motivacija za odabir nastavničke profesije, socio-emocionalne kompetencije, profesionalni identitet, percepcija nastavničke profesije te rodni aspekti odabira nastavničke profesije (npr. rodni stereotipi o profesiji).
Projekt nastavlja se na tradiciju znanstvenih istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu o profesionalnom razvoju učitelja/ica, a doprinos ovog istraživanja je što otvara aktualne teme koje su važne u kontekstu obrazovnih politika na međunarodnoj razini, poput socio-emocionalnog učenja i rodne dimenzije poučavanja.

Diseminacija rezultata istraživanja:

Jugović, I., Maskalan, A., Marušić, I., Mihić, J. i Pavin Ivanec, T. (2019). Rodni stereotipi o nastavničkoj profesiji i socio-emocionalne kompetencije budućih nastavnica i nastavnika. U: M. Jelić i J. Tomas (Ur.), 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Međunarodni psihologijski znanstveni skup – Knjiga sažetaka (str. 43-43). Zagreb: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za psihologiju.

Jugović, I. (2018). Uloga socio-emocionalnih kompetencija u motivaciji za odabir nastavničke profesije budućih nastavnica i nastavnika. U: S. Puzić (Ur.), 4. Dani obrazovnih znanosti – Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje – Knjiga sažetaka (str. 30-31). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Marušić, I. (2018). Motivacija za nastavnički poziv i profesionalni identitet budućih nastavnica i nastavnika. U: S. Puzić (Ur.), 4. Dani obrazovnih znanosti – Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje – Knjiga sažetaka (str. 26-27). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Voditeljica projekta:

Ivana Jugović

IDIZ

Članice projektnog tima:

Iris Marušić

IDIZ

Ana Maskalan

IDIZ

Tea Pavin Ivanec

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Josipa Mihić

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Volonterka na projektu:

Dora Petrović