HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti učitelja širom Europe

Nositelj projekta:

Pedagoški inštitut, Ljubljana, Slovenija

Partneri:

Pedagoški inštitut (Slovenija), Ministarstvo za izobraževanje, znanost in šport (Slovenija), Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (Hrvatska), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Hrvatska), Bildungsdirektion Steiermark (Austrija), Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (Njemačka), Universität Graz (Austrija), Mittuniversitetet (Švedska), Universidade de Lisboa (Portugal), Aarhus Universitet (Danska), Mreža centara za obrazovne politike (NEPC)

Financira:

Europska komisija, program Erasmus +

Trajanje projekta:

28.02.2021. – 28.02.2024.

Kratki opis projekta:

Glavni cilj ovog projekta je osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija učitelja i njihove svijesti o različitosti kako bi ih se podržalo u radu s različitim učenicima i kako bi im se olakšalo nošenje s novim izazovima. Projekt u središte stavlja dobrobit učitelja ističući kako razvijanje njihovih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti istovremeno podržava učiteljsku brigu o sebi, stavljajući time u središte perspektivu učitelja. Razvoj učiteljskih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti podržat će se primjenom programa profesionalnog razvoja pod nazivom HAND Sustav za osnaživanje učitelja. Ovaj sustav se sastoji od: a) HAND Programa za osnaživanje učitelja, kao skupa inovativnih participativnih aktivnosti i iskustava učenja, te b) kontinuirane supervizije, praćenja i podrške učiteljima. Inovativnim integriranjem svijesti o različitosti i socio-emocionalnih kompetencija, program će učiteljima omogućiti da razvijaju kompetencije za suočavanje s izazovima nastave u različitim društvima. Te će ih kompetencije osnažiti da ne napuste prerano profesiju, pomoći im u praćenju i planiranju vlastite karijere i podržati njihovu dobrobit kao i dobrobit njihovih učenika. Program HAND Osnaživanje učitelja bit će provjeren primjenom kvazi-eksperimentalnog nacrta s kontrolnim skupinama (s prije i poslije efektima) u Sloveniji, Hrvatskoj, Švedskoj, Austriji i Portugalu, a ciljna skupina bit će učitelji u osnovnim školama. Uz to, u program će biti uključeni i ravnatelji i stručni suradnici. Ovim se projektom želi pridonijeti stvaranju sveobuhvatne obrazovne politike usmjerene na učitelje u EU davanjem preporuka na razini EU, ali i za pojedine zemlje. Kao partner na projektu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu odgovoran je za provedbu sustava za osnaživanje učitelja u Hrvatskoj i davanje preporuka temeljenih na rezultatima ovog istraživanja za kreiranje obrazovnih politika na nacionalnoj razini. Institut je također nositelj aktivnosti vezanih za razvoj teorijskog pregleda ključnih pojmova ovog projekta.

Voditeljica projekta u IDIZ-u:

Iris Marušić

IDIZ

Suradnici/ce iz IDIZ-a:

Jelena Matić Bojić

IDIZ

Iva Odak

IDIZ

Ivana Pikić Jugović

IDIZ

Saša Puzić

IDIZ

Mirta Mornar

IDIZ

Dora Ranogajec

IDIZ