GOOD Initiative: Towards civic education in Croatian Schools

Nositelj:

GOOD inicijativa

Financijer:

Open Society Foundations

Partneri:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu; Centar za mirovne studije; Forum za slobodu odgoja; GONG; Hrvatsko debatno društvo

Trajanje:

prosinac 2014. – rujan 2016.

Sažetak:

Projekt uključuje provođenje dva znanstvena istraživanja na području Republike Hrvatske: o građanstvu na nacionalno reprezentativnom uzorku te o političkoj pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola. Na temelju tih rezultata planirano je provođenje javne kampanje upućene dionicima obrazovnih politika (nastavnicima, učenicima, roditeljima, donosiocima odluka) s ciljem kvalitetne implementacije sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatske škole. U okviru projekta Institut je zadužen za koordinaciju istraživanja o građanstvu i izradu preliminarne interpretacije podataka te za izradu metodologije za istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola kao i analizu i interpretaciju podataka. Projekt obuhvaća diseminaciju istraživačkih rezultata zainteresiranoj javnosti, objavljivanje znanstvenih i stručnih radova te izlaganja na konferencijama.

Više informacija o projektu:
http://goo.hr/zbunjenost-i-neznanje-plodno-tlo-za-manipulacije-istrazivanje-znanja-maturanata-o-politici/

Predstavljeni rezultati istraživanja o stavovima građana o građanstvu i političke pismenosti maturanata:
https://www.idi.hr/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-o-stavovima-gradana-o-gradanstvu-i-politicke-pismenosti-maturanata/

Glavni istraživači / koordinatori za IDIZ:

Anja Gvozdanović

IDIZ

Marko Kovačić

IDIZ

Suradnice na projektu:

Vlasta Ilišin

IDIZ

Jelena Matić

IDIZ

Mateja Čehulić

IDIZ