Knjiga pod nazivom „Proces pomirenja na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: kvalitativno istraživanje“ čiji su autori Mirjana Adamović, Anja Gvozdanović i Marko Kovačić sadrži rezultate kvalitativnog istraživanja provedenog u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Albaniji i Turskoj. Istraživanje je provedeno kao dio IPA projekta „Podijeljena prošlost – zajednička budućnost“ čija je glavna svrha izgradnja infrastrukture za efektivan proces pomirenja na području Zapadnog Balkana i Turske. Studija sadrži analizu stavova i mišljenja građana i predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora o izgradnji mira i procesu pomirenja te ulozi civilnog sektora u ovim procesima u spomenutim državama. U završnom poglavlju dane su preporuke za daljnje promicanje procesa pomirenja za svaku od država.

Knjiga je dostupna u Repozitoriju IDIZ-a: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/786/.