Poglavlje „Prijenos znanja o ateizmu i novim religijskim pokretima: analiza udžbenika vjeronauka u javnoj školi u Hrvatskoj“ prof. dr. sc. Ankice Marinović objavljeno je u knjizi „Communicating religion and atheism in Central and Eastern Europe. Religion and Its Others: Studies in Religion, Nonreligion and Secularity“ uglednog svjetskog izdavača De Gruyter, Berlin.

Rad istražuje kako je društveni kontekst Hrvatske utjecao na prevladavajući odnos prema religiji i ateizmu te novim religijskim pokretima, uzimajući u obzir i kontekst socijalističke prošlosti. Razmatra se također, jesu li procesi revitalizacije religije i desekularizacije hrvatskog društva poslije devedesetih relevantni i danas. Cilj rada bio je utvrditi specifičnosti prijenosa znanja o religiji i ateizmu kroz predmet vjeronauk u post-socijalističkoj Hrvatskoj. Analizirani su temeljni pravni dokumenti koji su bili osnova za implementaciju vjeronauka kakav danas postoji u javnim školama i udžbenici vjeronauka za osnovne škole. U širem kontekstu, fenomen vjeronauka prisutnog danas u javnim školama u Hrvatskoj članak objašnjava i tezom o utjecaju dvostrukog nasljeđa predmoderniteta u Hrvatskoj – katoličko-feudalnog i komunističkog (i utjecajem rata koji uvijek u društvo donosi elemente predmodernosti). Ukratko, nakon autoritarnog komunističkog anti-teizma u marksizmu u bivšoj Jugoslaviji, javlja se konzervativni, autoritarni katolički anti-ateizam. Oba fenomena su bila (i jesu) povezana s vladajućom politikom i utječu (ili su utjecala) na politiku i na sve aspekte društvenog djelovanja.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/889/.

Objavljeno: 17.07.2020.