Dana 31. svibnja 2017. godine održano je predstavljanje Erasmus + projekta pod nazivom “Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Nondiscriminative Societies (A Whole School Approach)“. Projekt je financiran sredstvima iz EU programa Erasmus +, a provodi ga osam partnerskih ustanova iz pet zemalja (Slovenija, Njemačka, Danska, Švedska i Hrvatska). Partneri iz Hrvatske su IDIZ-ov Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja i Network of Education Policy Centers / Mreža centara za obrazovne politike. Svrha ovog trogodišnjeg projekta je osmisliti i primijeniti inovativni program za razvoj socio-emocionalnih i interkulturalnih kompetencija učenika osnovne škole, ali i njihovih učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. Program će se oslanjati na pristup koji uključuje čitavu školu, a istodobno će se primjenjivati u dvanaest škola u četiri zemlje sudionice, te će se provesti i njegova vanjska evaluacija. Projekt su predstavili dr. sc. Iris Marušić (voditeljica projekta za Hrvatsku), suradnici iz IDIZ-ova Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja dr. sc. Saša Puzić, dr. sc. Ivana Jugović, dr. sc. Iva Košutić i Jelena Matić te Lana Jurko iz Mreže centara za obrazovne politike.

Više o projektu