Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja
pozivaju Vas na predstavljanje projekta

“Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS)”
(Uspostavni istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost UIP-2014-09-6757)

Predstavljanje će se održati u petak 8. travnja 2016. godine u 11 sati u prostorijama knjižnice Instituta za društvena istraživanja, Trg kralja Tomislava 21, Zagreb.

Planiranim istraživanjem želi se istražiti priroda, odrednice i promjene obrazovnih aspiracija učenika u tri prijelazna razdoblja hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja (ulazak u osnovno obrazovanje, prijelaz iz razredne u predmetnu nastavu, završetak osnovnoškolskog obrazovanja). Projekt predstavlja prvo sustavno longitudinalno istraživanje obrazovnih aspiracija u hrvatskom osnovnoškolskome odgoju i obrazovanju, pri čemu se koristi integrirani nacrt miješanog modela u kojem se kombiniraju kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode prikupljanja podataka.

Projektom se želi odgovoriti na neka od sljedećih pitanja:
– Kakva je priroda učeničkih obrazovnih aspiracija u određenim prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja?
– Kako se učeničke obrazovne aspiracije razvijaju i mijenjaju tijekom osnovnoškolskog obrazovanja?
– Na koje načine i u kojoj mjeri se razlikuju obrazovne aspiracije učenika različite dobi?
– Na koje načine i u kojoj mjeri individualni, roditeljski, razredni (vršnjački) i školski čimbenici određuju učeničke obrazovne aspiracije?

Projekt će predstaviti članovi istraživačkog tima projekta: Boris Jokić (voditelj projekta), Zrinka Ristić Dedić i Jelena Matić.

Na predstavljanju će biti prezentiran konceptualni okvir i plan projekta te će sudionici biti pozvani da podijele i rasprave svoje ideje o sadržaju i metodologiji projekta.