Dana 14. prosinca 2016. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci. Potpisnici Sporazuma su ravnateljica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu prof. dr. sc. Branislava Baranović i rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin.

Institut i Sveučilište ovim će Sporazumom uspostaviti suradnju na području unaprjeđenja obrazovnih, znanstveno-istraživačkih i organizacijskih djelatnosti. Institut i Sveučilište surađivat će u organizaciji i provedbi studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja te znanstveno-istraživačkim djelatnostima, i to u sljedećim aktivnostima:

  • osnivanju, razvijanju i unaprjeđivanju cjeloživotnog programa u domeni studija o mladima i drugih studijskih programa kojima se postižu ishodi učenja vezani uz razvijanje kompetencija za institucionalni i izvaninstitucionalni rad s mladima;
  • povećanju nastavnih kapaciteta uključivanjem u obrazovni proces znanstvenika iz Instituta;
  • provedbi kolaborativnih znanstveno – istraživačkih projekta i programa te razvoju znanstvenih kapaciteta na Sveučilištu u Rijeci;
  • provedbi drugih zajedničkih projekata i programa kojima se unaprjeđuje kvaliteta obrazovnog i znanstveno – istraživačkog procesa te jača vidljivost Instituta i Sveučilišta.