Pokret odrast (eng. degrowth; fr. décroissance) nedavno je proglašen najbrže rastućim pokretom u svijetu. Iako je, doduše, određena ironija u tome da pokret „odrast“ raste, ovaj je trend inspirativan.
Odrast je nastao u posljednjih 10 godina. Ova „riječ-projektil“ koristi se za otvaranje dubinskih rasprava o tome je li beskonačan rast u konačnom svijetu poželjan ili čak moguć. Općenito, odrast kritički propituje hegemoniju rasta i poziva na demokratski vođeno redistributivno smanjenje proizvodnje i potrošnje u industrijaliziranim zemljama kao sredstvo postizanja ekološke održivosti, socijalne pravednosti i blagostanja.
Sljedeća Međunarodna konferencija o odrastu održat će se u postsocijalističkoj regiji, koja je bila dom mnogim misliocima važnim za pojam odrasta, kao što su Karl Polanyi, Ivan Illich, Nicholas Georgescu-Roegen i André Gorz. Tema konferencije, „Walking the meaningful great transformations“ [Šećući smislene velike preobrazbe], istaknut će Karla Polanyija i njegov rad. Osim što je dom brojnih odrast-mislilaca, postsocijalistička regija suočava se s određenim društvenim, ekonomskim, ekološkim i političkim izazovima, koji su često nedovoljno istraženi u teoriji odrasta.
Dr. sc. Branko Ančić i dr.sc. Mladen Domazet bave se u ovom članku razlikama ekološki motiviranog odrasta između jezgre i polu-periferije europskih zemalja.

Poveznica na članak: http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/3-15_ancic-domazet.pdf?sfvrsn=2