U zborniku “Cult wars” in historical perspective: new and minority religions“ uglednog izdavača Routlege objavljeno je poglavlje pod nazivom „Is an anti-cult movement emerging in Croatia?“ [Pojavljuje li se u Hrvatskoj anti-kult pokret?] čije su autorice dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov i prof. dr. sc. Ankica Marinović.

Zbornik “Cult wars” in historical perspective: new and minority religions“ daje opsežan i temeljit uvid u proces nastajanja „ratova oko kultova“ ili s njima povezanih kontroverzi u razdoblju kasnoga dvadesetoga i ranoga dvadeset prvoga stoljeća. U knjizi se propituju načini na koje se pitanje kultova rješava u raznim zemljama obuhvaćenim istraživanjem.

Autorice u ovom članku propituju mogućnost pojave anti-kult pokreta u Hrvatskoj temeljem analize nekih anti-kult aktivnosti. Naglašavaju da su „ratovi oko kultova“ oblikovani društvenim kontekstom, iako nisu izolirani od širih razvojnih procesa.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/526.