U Zagrebu je dana 7. travnja 2017. godine održano javno predstavljanje istraživačkog projekta „Modernizacijski stres, mladi i migracije“. Rezultate, svrhu i teorijsko-metodološki okvir ovog interdisciplinarnog projekta financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost predstavila je voditeljica doc. dr. sc. Irena Martinović Klarić.

Dr. sc. Lana Peternel, poslije-doktorandica na projektu, govorila je o rezultatima istraživanja stresa kod maturanata s aspekta kulturne antropologije, pri čemu se posebno osvrnula na emocije, stavove i iskustva mladih u Hrvatskoj. Doktorandica na projektu, mag. med. biochem. Daniela Šupe-Domić (Klinički bolnički centar Split) predstavila je biomedicinski aspekt istraživanja pojasnivši pobliže metodu određivanja razine hormona kortizola u prikupljenim uzorcima sline maturanata te komentirajući dobivene rezultate. Prof. dr. sc. Goran Milas (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) govorio je o odrednicama i korelatima stresa, suočavanju sa stresom i fiziološkim pokazateljima stresa među mladima. Izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić (Hrvatsko katoličko sveučilište) predstavio je suvremene migracije i predmigracijsko raspoloženje maturanata glavnih gradova hrvatskih regija.