13. i 14. svibnja 2015. na IDIZ-u su održane dvije radionice organizirane u sklopu projekta Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja koji se provodi između Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Projekt financijski podupiru Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstvo prosvjete i nauka Crne Gore temeljem programa bilateralne suradnje znanstvenih institucija iz Hrvatske i Crne Gore (2015-2016).
Istraživanjem se nastoje prikupiti podaci o društvenim promjenama u dvama glavnim gradovima tijekom zadnja dva desetljeća koje su se događale u urbanim i ruralnim prostorima, a vidljive su ponajviše u načinu i kvaliteti života ljudi u njima.
Tijekom dva dana održane su radionice na Institutu za društvena istraživanja koje su zamišljene kao svojevrsna znanstvena diskusija o istraživačkim temama u kojoj su sudjelovali renomirani znanstvenici iz sociologije prostora, te srodnih disciplina – socijalne geografije, urbane ekonomije, arhitekture i drugih. Zatim je oba dana u popodnevnim satima planiran obilazak terena – grada Zagreba i susjednih gradova s okolnim prostorima unutar zagrebačke mreže naselja kako bi gostima pokazali stanje u zagrebačkom prostoru iz prve ruke.
Voditeljica projekta za IDIZ je dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac, a suradnici na projektu su dr.sc. Jelena Zlatar i mr. sc. Branimir Krištofić.

CG2 CG1