Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a u organizaciji Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Odsjeka za islamsko-teološke studije Sveučilišta u Beču, u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, od 23. do 25. studenoga 2018. godine u Zagrebu održana je Međunarodna konferencija o migraciji, integraciji i religiji u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja.

Pitanjima vezanim za integraciju u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja još uvijek se nedovoljno bavi znanstvena zajednica ili vladine institucije. Stoga se na ovoj konferenciji detaljno raspravljalo o pitanjima specifičnog položaja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece migranata i tražitelja azila. Ugledni znanstvenici i sudionici iz širokog spektra disciplina i interdisciplinarnih područja iz 14 zemalja EU usredotočili su se na pitanja koja su relevantna za razvoj kompetencija i sposobnosti predškolskih ustanova, posebice u pogledu jezične, kulturne i religijske raznolikosti.

Sudjelovanjem najprestižnijih znanstvenika iz ovoga područja u Europi, konferencija je pridonijela traženju odgovora na pitanja od važnosti za kvalitetan razvoj odgojno-obrazovnih ustanova koje su suočene s religijskom i kulturnom raznolikošću, a koja se odnose na mjere neophodne kako bi se predškolskim ustanovama omogućilo svrhovito i organizirano reagiranje na rastuće migracijske procese, pitanja odgojno-obrazovnih politika u procesu integracije, kao i ulogu odgojitelja u tim procesima.

Konferenciju su otvorili dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, ravnateljica Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, prof. dr. Ednan Aslan, predstojnik Odsjeka za islamsko-teološke studije i prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uvodna izlaganja održali su prof. dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i dr. sc. Drago Županić Iljič s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Konferencija je završila okruglim stolom na temu izazova i praksi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju izbjeglica i djece migrantskoga porijekla u Hrvatskoj. Na okruglom stolu sudjelovali su: Eli Pijaca Plavšić (Forum za slobodu odgoja), Asja Korbar (Are you Syrious), Muhamed Mandžić (Mešihat Islamske zajednice), Sanja Brajković (Korak po korak) i Mirna Čačić (Jesuite Refugee Service – Isusovačka služba za izbjeglice).