Dana 11. i 12. travnja 2019. godine održan je VII. Nacionalni sociološki kongres „Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti“ u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva.

U Europskoj uniji socijalna kohezija definirana je kao proces usmjeren smanjivanju razlika i zaštiti od društvene isključenosti. Ovogodišnji kongres organiziran je s ciljem da se pruže teorijski i empirijski uvidi u problematiku društvene solidarnosti i socijalne kohezije karakterističnu za različite sfere društvenog života suvremenog hrvatskog društva. Na taj način Hrvatsko sociološko društvo željelo je otvoriti prostor znanstveno-stručne refleksije na navedene fenomene, ali i potaknuti mogućnost za širi javni dijalog o izazovima koji iz njih proizlaze. Na kongresu je sudjelovalo više od 80 izlagačica i izlagača koji su održali 40 izlaganja. Raspravljalo se o dimenzijama socijalne kohezije, sportu kao čimbeniku socijalne kohezije, regionalnim aspektima socijalne kohezije, potencijalu zadrugarstva za razvoj socijalne kohezije, vezi između digitalnih medija, kulture, roda i socijalne kohezije, preprekama i izazovima socijalne kohezije u integracijskim procesima, istraživanjima socijalne kohezije te mladima i socijalnoj koheziji.

Od IDIZ-ovih istraživača/ica sudjelovali su: dr. sc. Branko Ančić (član Programskog odbora), dr. sc. Anja Gvozdanović (članica Organizacijskog odbora), dr. sc. Nikola Petrović, Marita Grubišić-Čabo, dr. sc. Jelena Matić Bojić, dr. sc. Mirjana Adamović, dr. sc. Dunja Potočnik, Josip Šipić, dr. sc. Nikola Baketa, prof. dr. sc. Branislava Baranović, dr. sc. Iva Košutić, dr. sc. Saša Puzić i Marko Kovačić.

Knjiga sažetaka dostupna je na poveznici.