Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II, na temelju članka 58. Statuta te Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (NN br. 41/20) objavljuje

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu znanstveni suradnik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, objavljenog u Narodnim novinama broj 22 od 28. siječnja 2020. godine pod brojem 1317.

Odluka se objavljuje u Narodnim novinama te na stranici instituta.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnog lijeka.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Objavljeno: 16.04.2020.