Novi rad dr. sc. Anđeline Svirčić Gotovac i dr. sc. Boštjana Kerblera „From post-socialist to sustainable: the city of Ljubljana“ [Od postsocijalističkog do održivog grada: primjer grada Ljubljane] objavljen je u časopisu Sustainability, 11 (24).

U radu se analizira proces revitalizacije središta grada na primjeru grada Ljubljane koji je 2016. godine stekao titulu tzv. green capital kao prvi i jedini postsocijalistički grad kojem je to dosada uspjelo. U tom je procesu preobrazbe grada unazad desetak godina postignuto mnogo pozitivnih promjena koje se prvenstveno ogledaju u odnosu spram poboljšanja urbane kvalitete života, odnosno promjena koje su temeljene na načelima koncepta urbane održivosti. Nakon provedene analize može se istaknuti kako je s obzirom na određena poboljšanja kvalitete života građana moguće tvrditi da je Ljubljana od postsocijalističkog postala održivi grad koji jasno slijedi zapadnoeuropske obrasce razvoja, što je jasan odmak u socio-prostornim procesima koji još uvijek obilježavaju postsocijalističke gradove, naročito one glavne.

Rad možete pročitati na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/859/.

Objavljeno: 13.12.2019.