Novi rad dr. sc. Saše Puzića, dr. sc. Ive Odak i dr. sc. Josipa Šabića „Obrazovni ishodi i aspiracije učenika srednjih škola: perspektive kulturnog kapitala i izbjegavanja relativnog rizika“ objavljen je u časopisu Sociologija, 61 (3).

Cilj rada bio je sagledati značaj teorija kulturnog kapitala i izbjegavanja relativnog rizika za obrazovne ishode i aspiracije učenika srednjih škola u Hrvatskoj, te ispitati jesu li ovi pristupi kompatibilni u objašnjavanju nejednakosti u obrazovanju. Podaci 2106 učenika u završnoj godini srednje škole (starost od 16–18 godina) analizirani su linearnom i logističkom regresijom. Analize su pokazale kako kulturne faktore koji se često povezuju sa školskim uspjehom ne bi trebalo promatrati odvojeno od brige o statusu koja oblikuje odluke vezane za obrazovanje.

Rad je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/857/.