U knjizi ugledne izdavačke kuće Palgrave Macmillan “Policy-making at the European periphery: the case of Croatia. New Perspectives on South-East Europe“ objavljeno je poglavlje “Education policy in Croatia“ [Obrazovna politika u Hrvatskoj] čiji su autori dr. Tihomir Žiljak i dr. Nikola Baketa.

Poglavlje opisuje promjene u obrazovnoj politici u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2015. godine. Pri tome se daje pregled prethodnog ciklusa i analiza policy instrumenata koji su korišteni. U tom periodu, hrvatska obrazovna politika prošla je kroz niz važnih promjena unatoč tome što nije bila prioritet glavnih političkih aktera. Analiza je usmjerena na korištene instumente kojima su se ostvarivali ciljevi obrazovne politike. Ciljevi su definirani na temelju nacionalnih dokumenata, a kojima su određeni obrazovni prioriteti. Analiza uzima u obzir kontekst policy promjena na nacionalnoj razini, političke promjene i europeizaciju javnih politika. Polazna pretpostavka poglavlja je da odabir policy instrumenata snažno ovisi o idejama i interesima glavnih aktera.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/817/.