Institut za društvena istraživanja prolazi postupak reakreditacije kojeg provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu stručno povjerenstvo u postupku reakreditacije posjetit će Institut dana 16. listopada, 2013. Obvezan dio protokola posjeta su odvojeni sastanci s upravom instituta, predstavnicima znanstveno-istraživačkog osoblja i vanjskim dionicima Instituta. Konačan protokol posjeta uprava Instituta objavit će tjedan dana prije posjeta.

Ljubazno molimo znanstvenike, znanstvene novake i druge suradnike da se za sudjelovanje na sastancima odazovu u što većem broju kako bi stručno povjerenstvo čulo i njihov glas.

Više o samom postupku reakreditacije možete naći na internetskoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje:

http://www.azvo.hr/index.php/hr/vrednovanja/vrednovanja-u-znanosti/reakreditacija-znanstvenih-organizacija

Ukoliko želite članovima stručnog povjerenstva dostaviti svoj komentar, primjedbu, sugestiju ili želite pohvaliti rad Instituta, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije na link:

http://www.azvo.hr/index.php/hr/?option=com_chronoforms&chronoform=komentari_instituta

do 10. listopada, 2013.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobiveni će se komentari dati na uvid samo članovima stručnog povjerenstva.