Vlasta Ilišin

prof. dr. sc.

Vlasta Ilišin

Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

Vlasta Ilisin

Matični broj iz upisnika znanstvenika:

102231

Naziv radnog mjesta:

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

Područje rada:

istraživanja mladih

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4828909
fax: +385 1 4810263
vlasta@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

1972. maturirala u gimnaziji “M. A. Reljković” u Vinkovcima
1977. diplomirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu radnjom Kič kao intelektualni, duhovni i kulturni surogat doživljaja (mentor: prof. Mladen Čaldarović)
1985. magistrirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu radnjom Kultura i slobodno vrijeme radničke omladine u Hrvatskoj (mentor: prof. dr. sc. Josip Županov)
1998. doktorirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu disertacijom Političko djelovanje mladeži u suvremenim političkim sistemima s posebnim osvrtom na Hrvatsku. Institucionalno političko djelovanje kao indikator marginalnog društvenog statusa mladeži (mentor: prof. dr. sc. Josip Županov)
1998. izabrana u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, polje politologije
2002. izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, polje politologije
2006. izabrana u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, polje politologije
2010. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje naslovne redovite profesorice
2011. znanstvena savjetnica, drugi izbor, polje politologije
2013. izabrana u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, polje sociologije
ŽIVOTOPIS

Istraživački projekti

Voditeljica projekta:
1982. – 1983. Stavovi politologa o studiju politologije (Hrvatsko politološko društvo)
1987. – 1990. Odnos mladih Hrvatske prema društvenim promjenama (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu)
1995. – 1996. Stavovi političara o mladima i politici (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
1999. – 2001. Uloga medija u svakodnevnom životu djece (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2002. – 2006. Mladi i europski integracijski procesi (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2004. – 2005. Društveni status i vrijednosti hrvatske političke elite (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2005. – 2006. Društveni položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2005. – 2006. Mladi u tijelima lokalne vlasti u Hrvatskoj (Demokratska inicijativa mladih)
2007. – 2013. Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2012. Perception and attitudes of young people towards the changing reality (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb)
2012. – 2013. Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj (Ministarstvo socijalne politike i mladih)
Članica istraživačkog tima:
1979. – 1981. Omladina u političkom sistemu (Centar društvenih djelatnosti SSOH)
1982. – 1984. Kulturni standard radničke omladine u Hrvatskoj (Centar društvenih djelatnosti SSOH)
1983. – 1986. Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu i Centar za istraživačku, dokumentacijsku i izdavačku djelatnost SSOJ-a)
1985. – 1987. Društveni položaj, svijest i ponašanje mladih Hrvatske (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu)
1987. – 1991. Socijalna struktura i stavovi studenata zagrebačkog Sveučilišta (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu)
1989. – 1991. Društvena struktura i kvaliteta života (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu)
1991. – 1993. Mladi i problemi obrazovanja (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu)
1993. – 1994. Promjene u obrazovnom diskursu srednjih škola u Hrvatskoj (Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva)
1995. Education for democracy in Croatia (Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva)
1996. – 1997. Društvena struktura i kvaliteta života u periodu tranzicije (Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva)
1996. – 2001. Vrijednosni sustav mladih i društvene promjene u Hrvatskoj (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2002. – 2003. Regional Youth Research (Proni Institute, Švedska i Istraživački i obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
2002. – 2005. EurElite (University of Jenna & University of Siena)
2007. – 2013. Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)
2015. – 2016. Politička pismenost učenika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj (GONG i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2016. – Time for GOOD education? (GOOD Inicijativa, Forum za slobodu odgoja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2019. – Support to better knowledge in youth policy, Europska komisija, IDIZ (Erasmus + projekt)

Odabrana bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=102231