Znanstveni suradnici

Branko Ančić

Diplomirao je dvopredmetni studij sociologije i kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni je suradnik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Izvršni je urednik časopisa Religion and Society in Central and Eastern Europe (www.rascee.net) te administrativni tajnik International Society for Sociology of Religion (http://www.sisr-issr.org/). Bavi se sociologijom religije, sociologijom zdravlja te sociologijom održivog razvoja.
branko@idi.hr, brankoancic@gmail.com

Anja Gvozdanović

Diplomirala na na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu 2013. g. doktorirala je s temom “Dimenzije socijalnoga kapitala hrvatskih studenata”. Znanstvena je suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Bavi se istraživanjima s područja sociologije mladih, socijalnog kapitala, socijalnog povjerenja i civilnosti.
anja@idi.hr

Ana Maskalan

Diplomirala je filozofiju i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2012. godine na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Rod i utopija“ (grana: filozofija društva/socijalna filozofija). Znanstvena je suradnica u Centru za omladinska i rodna istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Područja istraživačkog interesa: filozofija roda, filozofija kulture, kulturalni studiji, utopijski studiji.
ana@idi.hr

Iva Odak

Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu 2015. g. doktorirala je s temom “Kulturni kapital i društveni položaj obitelji kao čimbenici obrazovnih nejednakosti”. Znanstvena je suradnica u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Bavi se sociologijom obrazovanja, s posebnim naglaskom na socijalnu dimenziju obrazovanja.
iva@idi.hr

Lana Peternel

Diplomirala je etnologiju i rusistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu magistrirala je s temom iz biološke antropologije. Doktorirala je 2009. godine na Katedri za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s radom iz područja kulturne antropologije istražujući etnički identitet i proces akulturacije među adolescentima migrantskog porijekla u Hrvatskoj. Njezina glavna područja interesa su istraživanja kulturnih promjena u suvremenom kontekstu, uz interdisciplinarni pristup nacionalnom, etničkom i religijskom identitetu.
lanapeternel@idi.hr

Nikola Petrović

Diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao 2013. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom “Analiza definiranja Europske unije ideologijom”. Znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Bavi se sociologijom znanja i znanosti i europskim studijama.
nikola@idi.hr

Adrijana Šuljok

Diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu doktorirala sociologiju 2011. godine s temom promjena medijskog prikazivanja znanosti. Znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja. Surađuje na projektu Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja (2007. -). Bavi se sociologijom znanosti, posebice odnosom znanosti i javnosti.
adrijana@idi.hr