Zaslužni znanstvenici

Branislava Baranović

Branislava Baranović je zaslužna znanstvenica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu od 14. ožujka 2017. godine. Bila je ravnateljica Instituta od 2011. do 2016. godine. Također je bila jedan od osnivača Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja kao znanstvene jedinice Instituta te predstojnica Centra od 2001. do 2011. godine. Kao vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2007. god. voditeljica je i izvodi dodiplomsku nastavu na kolegiju Sociologija obrazovanja na Odsjeku za matematiku Prirodoslovno matematičko fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, a od 2012. i na Geografskom odsjeku. Od 2007. do 2016. god. izvodila je na istom kolegiju nastavu i na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Glavna područja njezinog znanstvenog interesa su sociologija obrazovanja, razvoj nacionalnog kurikuluma, društvene i rodne (ne)jednakosti u području obrazovanja. Bila je voditeljica 11 znanstvenih projekata i članica tima na 11 projekata. Objavila je 6 knjiga i brojne znanstvene radove u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Također je članica više nacionalnih međunarodnih znanstvenih asocijacija kao što su npr. Hrvatsko sociološko društvo, voditeljica Sekcije za sociologiju obrazovanja HSD, predsjednica Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja, članica The International Sociological Association, članica Council of the European Educational Research Association (EERA), link convenor EERA mreže Gender and Education, itd. Bavila se je i uredničkim aktivnostima pri čemu je bila članica uredništva međunarodnog časopisa Journal of Peace Education, članica uredništva časopisa Sociologija sela te uredništva slovenskog časopisa CEPS Journal.
Kao članica ekspertnih grupa i tijela Ministarstva znanosti i obrazovanja sudjelovala je i u izradi strateških policy dokumenata u području obrazovanja i reformiranju nacionalnog kurikuluma za osnovno i srednje obrazovanje.
baranov@idi.hr

Vlasta Vizek Vidović †

Diplomirala psihologiju, sociologiju te engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu stekla je doktorat znanosti iz psihologije. Nakon dugogodišnjeg rada kao profesorica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlila se kao znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja, u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja čija je predstojnica bila od 2011. do 2015. godine. Bavila se psihologijom obrazovanja, posebno motivacijom za učenje, profesionalnim razvojem učitelja i nastavnika. Njezin poseban stručni interes bio je osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju. Vodila je 15 i bila suradnica u 15 istraživačkih i razvojnih domaćih ili međunarodnih projekata. Objavila je samostalno i u koautorstvu 12 knjiga i monografija, 25 poglavlja u monografijama, te više od 80 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima. Sudjelovala je na više od 60 domaćih i međunarodnih konferencija. Bila je mentor u desetak doktorskih i magistarskih radnji. Od 2002. do 2006. godine bila je prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Osim znanstvene i stručne aktivnosti, svojim je članstvom u brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama u obrazovnom sektoru (Hrvatsko psihološko društvo, European Association for Learning and Instruction, Teacher Education Policy Network in Europe, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i dr.) aktivno doprinijela promociji i unaprjeđenju kvalitete obrazovanja na svim razinama. Odlukom Znanstvenog vijeća Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu 2016. godine joj je dodijeljeno počasno zvanje zaslužna znanstvenica.
Vlasta Vizek Vidović preminula je 2018. godine u Zagrebu.