Ivana Jugović

dr. sc.

Ivana Jugović

Viša znanstvena suradnica

Ivana Jugović

Matični broj iz upisnika znanstvenika:

263886

Naziv radnog mjesta:

viša znanstvena suradnica

Područje rada:

psihologija roda, psihologija obrazovanja

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
jugovic@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2018. Viša znanstvena suradnica u području društvenih znanosti, polje psihologija
2012. Znanstvena suradnica za područje društvenih znanosti, polje psihologija
2011. Viša znanstvena asistentica
2004. Znanstvena novakinja – asistentica
2010. Doktorirala psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naziv doktorskog rada: „Važnost rodnih uloga i stereotipa u objašnjenju obrazovnog postignuća i odabira studija”
2004. Diplomirala jednopredmetni studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naziv diplomskog rada: „Zadovoljstvo rodnim ulogama“
2004. Završila jednogodišnju edukaciju Centra za ženske studije u Zagrebu

Istraživački projekti

2017. – 2020. Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)
2017. – 2018. Inicijalno obrazovanje predmetnih nastavnica i nastavnika: Motivacija, identiteti i socio-emocionalne kompetencije (IDIZ)
2017. – 2018. Analiza stanja i potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)
2016. – 2019. Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti (Hrvatska zaklada za znanost)
2016. – 2017. Gender-related challenges in European education systems (European Institute for Gender Equality – EIGE)
2015. – 2016. Prirodne znanosti su in (Europski socijalni fond)
2013. – 2016. Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija (Hrvatska zaklada za znanost)
2014. – 2015. International Social Survey Programme (ISSP) – modul Obitelj i promjena rodnih uloga
2013. – 2014. Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja  – longitudinalni pristup
2007. – 2013. Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva
2011. – 2012. Mladi i opijanje: istraživanje o navikama, stavovima i ponašanjima
2011. – 2012. Young men as allies in preventing violence and conflict in the Western Balkans – Young men initiative project – Phase II
2010. – 2012. Rodne, generacijske i kulturalne razlike u izražavanju ljubavi među bračnim partnerima
2009. Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj
2008. – 2010. Western Balkan gender-based violence prevention initiative – Young men initiative project
2005. – 2007. Rodno osjetljive čitanke i razredna praksa u regiji Balkana
2004. – 2007. Uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav
2004. – 2006. Nasilje nad lezbijkama, gejevima i biseksualnim osobama u Hrvatskoj

Odabrana bibliografija

Knjige
Baranović, B., Doolan, K. i Jugović, I. (2008). Kojega su roda čitanke iz književnosti?. Zagreb: Institut za društvena istraživanja – Centar za istraživanje i razvoj obrazovannja.
Pikić, A. & Jugović, I. (2006). Violence against lesbians, gays and bisexuals in Croatia. Zagreb: Kontra.
Poglavlja u knjigama
Marušić, I., Jugović, I. & Pavin Ivanec, T. (2017). How personality dimensions and motivation to teach shape the learning achievement goals of Croatian future teachers. In Helen M. G. Watt, Paul W. Richardson, and Kari Smith (Eds.) Global Perspectives on teacher motivation (pp. 189-219). Cambridge: Cambridge University Press.
Jugović, I. (2015). Teorijsko-empirijski pregled objašnjenja rodnih razlika u obrazovnim odabirima i uspjehu. U: B. Baranović (Ur.) Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? Pristup visokom obrazovanju i odabir studija (str. 71-103). Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Jugović, I. (2015). Rodna dimenzija odabira područja studija. U: B. Baranović (Ur.) Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? Pristup visokom obrazovanju i odabir studija (str. 165-185). Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Kamenov, Ž., Huić, A. i Jugović, I. (2014). Partnerski odnosi u kontekstu roda i rodnih uloga. U: Brajša-Žganec, A., Lopižić, J. i Penezić, Zvjezdan (Ur.). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (str. 239-274). Jastrebarsko: Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo.
Jugović, I. & Ančić, B. (2013). Effects of religiosity and spirituality on gender roles and homonegativity in Croatia and Slovenia. In N. Furlan Štante & M. Harcet (Eds.) Spirituality of Balkan Women Breaking Boundaries: the Voices of Women of ex-Yugoslavia. (pp. 93-118). Ljubljana: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press.
Jugović, I. i Kamenov, Ž. (2011). Rodna (ne)ravnopravnost i diskriminacija u obiteljskim odnosima. U: Ž. Kamenov i B. Galić (Ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj: Istraživanje „Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj“ (str. 28-37). Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
Kamenov, Ž. i Jugović, I. (2011). Percepcija, iskustvo i stavovi o rodnoj (ne)ravnopravnosti u obitelji. [Perception, experience and the attitudes toward gender (in)equality in the family.] U: Ž. Kamenov i B. Galić (Ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj: Istraživanje „Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj“ (str. 120-142). Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
Baranović, B. i Jugović, I. (2011). Percepcija, iskustvo i stavovi o rodnoj (ne)ravnopravnosti u obrazovanju. U: Ž. Kamenov i B. Galić (Ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj: Istraživanje „Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj“ (str. 143-164). Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.
Jugović, I., Pikić, A., & Bokan, N. (2006). Lesbians, gays and bisexuals in Croatia: How the stigma shapes lives? In R. Kuhar, and J. Takacs (Eds.) Beyond the pink curtain: Everyday life of LGBT people in Eastern Europe. (pp. 345-363). Ljubljana: Peace Institute (Politike Symposion).
Članci
Jugović, I. (2017). Students’ Gender-Related Choices and Achievement in Physics. Center for Educational Policy Studies Journal, 7(2), 71-95.
Jugović, I. (2016). Beliefs about the gender division of parental leave and characteristics associated with them. Revija za socijalnu politiku, 23 (3), 359-382.
Marušić, I., Jugović, I. & Lončarić, D. (2016). Approaches to learning of first-year and fifth-year student teachers: Are there any differences? European journal of teacher education. Advance online publication. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2016.1251898
Huić, A., Jugović, I. i Kamenov, Ž. (2015). Stavovi studenata o pravima osoba homoseksualne orijentacije. Revija za socijalnu politiku, 22 (2), 219-245.
Baranović, B., Jugović, I. i Puzić, S. (2014). Važnost obiteljskog porijekla i roda za uspjeh iz matematike i odabir srednje škole. Revija za socijalnu politiku. 21(3), 285-307.
Jugović, I. & Doolan, K. (2013). Is there anything specific about early school leaving in Southeast Europe? A review of research and policy. European Journal of Education, 48 (3), 363-377.
Jugović, I., Marušić, I., Pavin Ivanec, T., & Vizek Vidović, V. (2012). Motivation and Personality of Pre-service Teachers in Croatia. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40 (3), 271-287.
Jugović, I., Baranović, B. i Marušić, I. (2012). Uloga rodnih stereotipa i motivacije u objašnjenju matematičkog uspjeha i straha od matematike. Suvremena psihologija, 15 (1), 65-79.
Kamenov, Ž., Huić, A. i Jugović, I. (2011). Uloga iskustva rodno neravnopravnog tretmana u obitelji u percepciji, stavovima i sklonosti rodnoj diskriminaciji. Revija za socijalnu politiku, 18 (2), 195-215.
Marušić, I., Jugović, I. i Pavin Ivanec, T. (2011). Primjena teorije vrijednosti i očekivanja u kontekstu odabira učiteljskog zanimanja. Psihologijske teme, 20 (2), 299-318.
Baranović, B., Doolan, K. i Jugović, I. (2010). Jesu li čitanke književnosti za osnovnoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj rodno osjetljive? Sociologija i prostor, 187 (2), 349-374.
Jugović, I. (2010). Uloga motivacije i rodnih stereotipa u objašnjenju namjere odabira studija u stereotipno muškom području. Sociologija i prostor, 186 (1), 77-98.
Jugović, I. (2010). Što se mjeri pod pojmom rodnih uloga? Pregled i evaluacija skala rodnih uloga i stavova o rodnim ulogama. Suvremena psihologija, 13 (1), 113-135.
Jugović, I. i Kamenov, Ž. (2008). Razvoj instrumenta za ispitivanje rodnih uloga u adolescenciji. Suvremena psihologija, 11 (1), 93-106.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=263886