Stručne službe

Tajnica

Darinka Žeželj

darinka@idi.hr

Voditeljica knjižnice

Karolina Vranješ

karolina@idi.hr

Stručni suradnik za izdavačku djelatnost

Stjepan Tribuson

stjepan@idi.hr

Stručna suradnica za domaće i međunarodne projekte i odnose s javnošću

Tana Morić

tana@idi.hr

Viši informatički referent

Hrvoje Haim

haim@idi.hr

Voditeljica računovodstva

Lucija Lukac

lucija@idi.hr

Računovodstvena referentica

Nikolina Nekić

nikolina@idi.hr

Ostalo osoblje

Ljerka Habulin

Franjo Žeželj