Poslijedoktorandi

Ratko Đokić

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2002. godine diplomira te 2012. godine magistrira psihologiju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2017. godine stječe doktorat iz područja kognitivne psihologije. Od 2001. godine do danas učestvovao u ili vodio niz projekata socijalnih, tržišnih i medijskih istraživanja te istraživanja javnih politika. Od 2007. godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu gdje je prvo kao suradnik, a potom i docent angažiran na predmetima psihološke metodologije i statistike te kognitivne psihologije. Od 2021. je poslijedoktorand u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu – Centar za istraživanje znanosti i prostora.
ratko@idi.hr