O institutu

Osnovna djelatnost

Znanstveno-istraživački rad u području sociologije i srodnih disciplina.

Osnutak

21. travnja 1964. godine kao prva sociologijska znanstveno istraživačka institucija u Hrvatskoj temeljem odluke Savjeta Sveučilišta u Zagrebu.

Vizija

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, kao neprofitna znanstvenoistraživačka ustanova, teži vrhunskoj znanstvenoj kvaliteti, međunarodnoj prepoznatljivosti i priznatosti svojih znanstvenih istraživanja i rezultata te postizanju statusa znanstvenog centra izvrsnosti u istraživačkim područjima kojima se bavi.

Misija

IDIZ se sustavno, longitudinalno i interdisciplinarno bavi spoznajno i društveno značajnim, temeljnim i primijenjenim znanstvenim istraživanjima društva, posebice istraživanjima socijalne stratifikacije, prostora, mladih, obrazovanja, znanosti, kulture i religije. Ta ključna uloga IDIZ-a pretpostavlja i uključuje objavljivanje istraživačkih rezultata u knjigama i časopisima te na znanstvenim skupovima, intenzivnu međunarodnu suradnju i umreženost, diseminaciju znanja, pogotovo prijenos znanja na mlade znanstvene naraštaje, kao i doprinos razvoju hrvatskog društva stvaranjem znanstvenih podloga javnih politika.

Zaposlenici

Ukupno 42 zaposlenih, od čega 33 istraživača.

Područja istraživanja

Društvena struktura i stratifikacija, mladi, selo, grad i prostor, obrazovanje, znanost, kultura, religija, rodna istraživanja.

Knjižnica

Fond od 35000 knjiga i godišta časopisa iz područja opće i posebnih sociologija i srodnih disciplina. Otvorena je znanstvenoj i sveučilišnoj javnosti.

Izdavaštvo

  • Časopis Sociologija i prostor (prije: Sociologija sela) – izlazi od 1963.
  • Biblioteka Znanost i društvo
  • Posebna izdanja

Ostale aktivnosti

Sudjelovanje istraživača u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na sveučilištima u Hrvatskoj. Suorganizacija poslijediplomskih studija na sveučilištima u Hrvatskoj.
Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, okruglim stolovima, stručnim skupovima, te seminarima i radionicama.