Članstva

logo_nepc

Mreža centara za obrazovne politike

Mreža centara za obrazovne politike (eng. NEPC) je međunarodno nevladino udruženje organizacija posvećenih razvoju obrazovnih politika. Misija NEPC-a je ojačati lokalnu i regionalnu ekspertizu kako bi se promicale participatorne i istraživački utemeljene obrazovne politike te zagovarale vrijednosti otvorenoga društva u obrazovanju na međunarodnoj razini. NEPC je predan promicanju demokratizacije i socijalne uključenosti u obrazovanju te obrazovanja za održivost.
NEPC je osnovan 2006. kao formalna mreža centara za obrazovne politike, ali je zapravo započeo s radom puno ranije. NEPC se razvio iz neformalne grupe pojedinaca iz različitih zemalja čije su obrazovne organizacije prethodno surađivale s Institutom otvoreno društvo te su tako zajednički došli na ideju osnovati mrežu organizacija posvećenih razvoju obrazovnih politika. NEPC je nastao iz te neformalne grupe entuzijasta koji su dijelili zajedničke vrijednosti utemeljene na uvjerenju da je obrazovna promjena ključ svake društvene promjene i zalog bolje budućnosti za sve. Mreža je otada evoluirala kroz brojne razvojne faze koji uključuju procese refleksije, rasprave, komunikacije, djelovanja, uspjeha, a ponekad i neuspjeha.
IDIZ, ili preciznije njegova pod-jedinica Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) član je NEPC-a od samih početaka mreže, i sudjelovao je u brojnim projektima i redovnim aktivnostima NEPC-a, te pružao stručno savjetovanje u nekoliko zajedničkih pothvata.
http://www.edupolicy.net/

ISA

Međunarodno sociološko udruženje

International Sociological Association (ISA) jedno je od najuglednijih međunarodnih udruženja za sociološka istraživanja, a osnovano je 1949. godine na poticaj UNESCO-ovog Odjela za društvene znanosti. S ciljem povezivanja i razmjene najnovijih spoznaja u području sociologije, ISA okuplja više od 5000 pojedinaca i organizacija iz čitavog svijeta (167 zemalja). ISA-ine aktivnosti kojima se ostvaruju zadani ciljevi uključuju uspostavljanje osobnih i institucionalnih kontakata, međunarodnu diseminaciju znanja, poticanje međunarodne suradnje u zajedničkim istraživačkim projektima, razmjenu ideja i mišljenja na konferencijama u organizaciji ISA-e te pristup međunarodnim znanstvenim publikacijama. ISA je izdavač uglednih časopisa Current Sociology i International Sociology te biblioteke SAGE Studies in International Sociology (SSIS).
Više informacija o ISA-i nalazi se na mrežnoj stranici: https://www.isa-sociology.org/en.

ESA

Europsko sociološko društvo

Od početka 2015. godine Institut za društvena istraživanja u Zagrebu primljen je u Europsko sociološko društvo (ESA). Ova prestižna organizacija okuplja institucije i pojedince koji se u svom radu bave temama iz sociologije te promiče struku potičući međunarodnu razmjenu ideja. Europa trenutno prolazi kroz razdoblje velikih promjena, a sociologija može uvelike doprinijeti raspravama na europskoj razini i daljnjem razvoju. Europsko sociološko društvo u tom smislu ima važnu ulogu u organiziranju rasprava o Europi i prepoznavanju razvojnih prioriteta. ESA je osnovana 1992. godine, a trenutačno broji preko 2000 članova te se profilirala kao platforma za afirmaciju sociologije i raspravu o različitim društvenim pitanjima. Aktivnosti Europskog sociološkog društva uključuju organizaciju konferencija, radionica za mlađe istraživače, izdavanje publikacija iz područja sociologije te pružanje mogućnosti za umrežavanje s partnerima za prijavu međunarodnih projekata.
Za više o organizaciji posjetite službenu stranicu Europskog sociološkog društva – http://www.europeansociology.org/.

EERA

Europsko udruženje za obrazovna istraživanja

IDIZ, odnosno njegova sastavnica Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) je u rujnu 2015. godine, kao jedan od osnivača Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja, nacionalne udruge u području odgoja i obrazovanja, postao članom Europskog udruženja za obrazovna istraživanja (European Educational Research Association – EERA). Ovo je europsko udruženje osnovano 1994. godine, a danas okuplja preko 30 nacionalnih i regionalnih znanstvenih udruženja i institucija u području obrazovanja. EERA djeluje s ciljem jačanja suradnje među znanstvenicima u području obrazovanja u Europi, unapređivanja komunikacije između znanstvenika i znanstvenih institucija s tijelima Europske unije, Vijećem Europe, OECD-om i UNESCO-om, unapređivanja komunikacije i suradnje između znanstvenih udruženja i institucija u Europi te učinkovitije diseminacije rezultata istraživanja.
Članstvo u EERA-i omogućava bolju vidljivost nacionalnih udruženja, poput Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja, u međunarodnom istraživačkom prostoru te doprinosi razvijanju partnerstava i umrežavanju s kolegama i institucijama iz drugih europskih zemalja.
Više informacija o EERA-i može se naći na mrežnoj stranici: http://www.eera-ecer.de/.

ECSR

Europski konzorcij za sociološka istraživanja

Od veljače 2022. godine IDIZ se pridružio Europskom konzorciju za sociološka istraživanja (European Consortium for Sociological Research), udruženju vodećih europskih istraživačkih instituta i sveučilišnih odsjeka u području sociologije. Europski konzorcij za sociološka istraživanja je neprofitna, znanstvena i strukovna organizacija koja promovira teorijski utemeljena empirijska istraživanja u području sociologije. Konzorcij organizira godišnje konferencije i škole za doktorske studente. Nudi stipendije za studijske boravke doktorskih studenata, kao i godišnju nagradu za najbolju doktorsku disertaciju među kandidatima iz institucija članica Konzorcija. Također, financira tematske konferencije i događaje umrežavanja. Službeni znanstveni časopis Konzorcija je The European Sociological Review (ESR).
Više o ECSR: https://ecsrnet.eu/.