Novi rad objavljen u uglednom (Q1) međunarodnom časopisu Educational research review, 29, naslovljen „Assessing social, emotional, and intercultural competences of students and school staff: a systematic literature review“ [Mjerenje socio-emocionalnih i interkulturnih kompetencija učenika i školskog osoblja: sustavni pregled literature] problematizira uključivanje socio-emocionalnih i interkulturnih kompetencija u obrazovni kontekst, što podržavaju međunarodne organizacije poput Europske unije, Ujedinjenih naroda i OECD-a. U radu su izloženi nalazi pregleda literature koji je proveo interdisciplinarni međunarodni istraživački tim te koji je rezultirao inventarom postojećih instrumenata za ispitivanje socijalnih, emocionalnih i interkulturnih kompetencija učenika i školskog osoblja. Autori članka su Fabian Müller, Albert Denk, Emily Lubaway, Christine Sälzer, Ana Kozina, Tina Vršnik Perše, Maria Rasmusson, Ivana Jugović, Birgitte Lund Nielsen, Mojca Rozman, Aleš Ojsteršek i Svetlana Jurko.

Članak je dostupan ovdje: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X19300430?via%3Dihub, a više o članku saznajte u IDIZ-ovom Repozitoriju: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/872/.

Objavljeno: 30.01.2020.