Dr. sc. Iris Marušić, prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, dr. sc. Inja Erceg i dr. sc. Josip Šabić autori su nedavno objavljenog rada „Longitudinal study of individual, environmental and contextual factors predicting adaptation to the transition to lower secondary education“. Rad je objavljen u časopisu Learning and Individual Differences, Journal of Psychology and Education.

Ovo longitudinalno istraživanje imalo je za cilj ispitati ishode i odrednice učeničke prilagodbe na tranziciju iz razredne (4. razred) u predmetnu nastavu (5. razred). U istraživanju je sudjelovalo 860 učenika iz Zagreba u dobi od 10 do 11 godina. Rezultati pokazuju da su se prosjek zaključnih ocjena i samoefikasnost za učenje smanjili nakon tranzicije u predmetnu nastavu, iako su učenici uglavnom procjenjivali svoju akademsku prilagodbu uspješnom.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/915/.

Objavljeno: 29.10.2020.