Izvorni znanstveni članak pod nazivom „Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka“ čiji su autori/ce dr. sc. Saša Puzić, dr. sc. Margareta Gregurović (Institut za migracije i narodnosti) i dr. sc. Iva Košutić objavljen je u Reviji za socijalnu politiku, Vol.25 No.2 srpanj 2018.

Polazeći od Bourdieuove teorije kulturne i socijalne reprodukcije, u radu se želi ispitati povezanost socioekonomskog porijekla, kulturnog kapitala i školskog postignuća u tri nacionalna obrazovna sustava: hrvatskom, njemačkom i danskom. Primjenom regresijske analize ispituje se da li i u kojoj mjeri socioekonomsko porijeklo učenika utječe na rezultat iz prirodoslovne pismenosti, čini li to posredstvom kulturnog kapitala, te jesu li učinci kulturnog kapitala veći za učenike nižeg ili višeg socioekonomskog statusa. Dobiveni rezultati pokazuju da postoji pozitivna veza između socioekonomskog statusa i rezultata iz prirodoslovne pismenosti u sve tri zemlje te da je ova veza razmjerno najjača u Njemačkoj.

Članak je dostupan u Repozitoriju IDIZ-a na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/814/.