Nedavno je objavljeno poglavlje „Kritički pristup kategorizaciji rada s mladima“ [A critical approach to youth work categorizations] Marka Kovačića, u kojem autor kritički propituje različite obrasce i prakse koje sačinjavaju „rad s mladima“. Poglavlje je dio sveobuhvatne publikacije “Thinking seriously about youth work: and how to prepare people to do it“ u izdanju Partnerstva Europske komisije i Vijeća Europe u području mladih. Knjiga nudi detaljnu analizu, usporedbu i kritiku različitih teorija i koncepata vezanih uz rad s mladima diljem EU.

Publikacija je dostupna na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/670/.