U članku doc. dr. sc. Mladena Domazeta i doc. dr. sc. Branka Ančića “Complementarity between the EJ movement and degrowth on the European semiperiphery: an empirical study“ [Komplementarnost pokreta ekološke pravde i odrasta na europskoj poluperiferiji: empirijsko istraživanje] objavljenom u uglednom časopisu Ecological Economics, 157 predstavljeni su nalazi istraživanja stavova ključnih aktera pokreta ekološke pravde u Hrvatskoj o zamkama i mogućnostima povezivanja pokreta odrast i pokreta ekološke pravde. Nalazi upućuju na do sada ograničen, ali pozitivan potencijal odrasta za davanje teorijskog okvira pokretu ekološke pravde na poluperiferiji.

Članak je u cijelosti dostupan do 12. siječnja 2019. na poveznici.