Dr. sc. Branislava Baranović i dr. sc. Silvia Rogošić autorice su poglavlja ‘How gender and economic, cultural and social capital influence educational decisions of students in the Croatian context?‘ objavljenog u knjizi ‘Gender and Education in Politics, Policy and Practice: Transdisciplinary Perspectives. Transdisciplinary Perspectives in Educational Research (TPER)‘ uglednog izdavača Springer.

Istraživanje prezentirano u ovom poglavlju fokusirano je na ispitivanje rodnih razlika u pristupu srednjoškolaca visokom obrazovanju (VO) i izboru tipa visokoobrazovne institucije. Upitnik je primijenjen na uzorku od 1814 srednjoškolaca 2014./2015. s prosječnom dobi od 19 godina. Istraživanje je teorijski utemeljeno na Bourdieu-ovoj teoriji kulturnog, ekonomskog i socijalnog kapitala s integriranim učeničkim mišljenjem o visokoobrazovnim institucijama i rodnom perspektivom. Hijerarhijska regresijska analiza indicira da rod srednjoškolaca korelira s njihovim kulturnim kapitalom i mišljenjem o visokoobrazovnoj instituciji pri donošenju odluke o nastavku obrazovanja na VO razini i izboru visokoobrazovne institucije. Razlike u strukturi kulturnog kapitala učenika i učenica koji utječe na njihov izbor visokoobrazovne institucije upućuje na rodno stereotipnu narav kulturnog kapitala. Nadalje, učenicama je mnogo važnije nego učenicima odgovara li studijski program njihovom rodnom identitetu, dok je učenicima mnogo važniji ugled visokoobrazovne institucije.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/973/.

Objavljeno: 03.01.2022.