U knjizi „Global Perspectives on Teacher Motivation“ uglednog svjetskog izdavača Cambridge University Press autorice Iris Marušić, Ivana Jugović i Tea Pavin Ivanec objavile su poglavlje pod naslovom „How Personality Dimensions and Motivation to Teach Shape the Learning Achievement Goals of Croatian Future Teachers“ [„Kako osobine ličnosti i motivacija za poučavanjem oblikuju ciljeve učenja hrvatskih budućih učitelja/ica“]. Knjiga je plod međunarodne suradnje, a uključuje rezultate istraživanja o motivaciji za učiteljsku profesiju iz dvanaest država.

Navedeno poglavlje pruža pregled inicijalnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja učitelja/ica i nastavnika/ca u Hrvatskoj, uz empirijski pregled motivacije za učiteljsku profesiju u Hrvatskoj. Osim toga, u poglavlju su prikazane nove empirijske spoznaje o ulozi koju osobine ličnosti i motivacija za učiteljsku profesiju imaju u objašnjenju ciljnih orijentacija studenata/ica učiteljskih studija tijekom studiranja.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/id/eprint/770

global_perspective