Biblioteka Znanost i društvo

kuku

41. Kompetencija Učiti kako učiti : teorijske osnove i istraživanja u hrvatskom kontekstu / urednice Vlasta Vizek Vidović, Iris Marušić.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2019. – 239 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 41)

go

40. Generacija osujećenih : mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća / urednice Vlasta Ilišin, Vedrana Spajić Vrkaš.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2017. – 468 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 40)

riz

39. Ančić, Branko.
Religija i zdravlje : vjerska zajednica kao socijalni resurs.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2016. – 181 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 39)

Cijena: 120 kuna.

tp

38. Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja / urednici Anđelina Svirčić Gotovac i Rade Šarović.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2016. – 249 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 38)

ksns

37. Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? : pristup visokom obrazovanju i odabir studija / urednica Branislava Baranović.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2015. – 302 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 37)

sphs

36. Sociološki portret hrvatskih studenata / urednica Vlasta Ilišin.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2014. – 484 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 36)

spftesp

35. Sustainability perspectives from the European semi-periphery / edited by Mladen Domazet, Dinka Marinović Jerolimov.

– Zagreb : Institute for Social Research : Heinrich Böll Stiftung Hrvatska, 2014. – 393 str. – (Edition Science and society ; 35)

sirices

34. Jokić, Boris.
Science and Religion in Croatian elementary education : pupils’ attitudes and perspectives.

– Zagreb : Institute for Social Research, 2013. – 362 str. – (Edition Science and Society ; 34)

Cijena: 100 kuna.

kidoaispv

33. Labus, Mladen.
Kultura i društvo : (onto-antropološka i sociološka perspektiva).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2013. – 215 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 33)

Cijena: 80 kuna.

khnimzp19912005v

32. Jokić, Maja ; Zauder, Krešimir ; Letina, Srebrenka.
Karakteristike hrvatske nacionalne i međunarodne znanstvene produkcije u društveno-humanističkim znanostima i umjetničkom području za razdoblje 1991-2005.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2012. – 342 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 32)

Cijena: 120 kuna.

adpupv

31. Akteri društvenih promjena u prostoru; transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj : Međuregionalni znanstveno-stručni skup (okrugli stol) održan u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu 16. prosinca 2011. godine / urednice Anđelina Svirčić Gotovac i Jelena Zlatar.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2012. – 270 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 31)

Cijena: 120 kuna.

oirv

30. Pastuović, Nikola.
Obrazovanje i razvoj : kako obrazovanje razvija ljude i mijenja društvo, a kako društvo djeluje na obrazovanje.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. – 369 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 30)

Cijena: 120 kuna.

uinjm

29. Učitelji i njihovi mentori : uloga mentora u profesionalnom razvoju učitelja / urednica Vlasta Vizek Vidović.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, Centar za istraživanja i razvoj obrazovanja, 2011. – 246 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 29)

Cijena: 120 kuna.

btmatnassv

28. Beyond the myths about the natural and social sciences : a sociological view / edited by Katarina Prpić.

– Zagreb : Institute for social research, 2009. – 334 str. – (Science and society ; 28)

Cijena: 100 kuna.

dutpipus2v

27. Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi / urednica Vesna Vlahović-Štetić.

– 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. – Zagreb : Institut za društvena istraživanja, Centar za istraživanja i razvoj obrazovanja, 2008. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 27)

Cijena: 60 kuna.

tppv

26. Hodžić, Alija.
Tragovi pored puta.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2008. – 231 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 26)

Cijena: 80 kuna.

zzrdv

25. Kodrnja, Jasenka.
Žene zmije – rodna dekonstrukcija.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2008. – 239 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 25)

Cijena: 100 kuna.

omopidzv

24. Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima : sociološki pogled / urednica Katarina Prpić.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2008. – 308 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 24)

Cijena: 100 kuna.

mpirv

23. Mladi : problem ili resurs / urednici Vlasta Ilišin i Furio Radin.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2007. – 333 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 23)

Cijena: 100 kuna.

cyaeiv

22. Croatian youth and european integration / editor Vlasta Ilišin.

– Zagreb : Institute for social research, 2007. – 317 str. – (Edition Science and Society ; 22)

Cijena: 100 kuna.

mizimv

21. Mladi između želja i mogućnosti : položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije / urednica Vlasta Ilišin.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 415 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 21)

Cijena: 100 kuna.

rsopivuhv

20. Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u Hrvatskoj / urednica Jasenka Kodrnja.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 345 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 20)

Cijena: 100 kuna.

fmuv

19. Labus, Mladen.
Filozofija moderne umjetnosti : onto-antropologijski i socio-kulturni pristupi.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 239 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 19)

Cijena: 100 kuna.

nkzoov

18. Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj : različite perspektive / urednica Branislava Baranović.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 338 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 18)

Cijena: 100 kuna.

skiv

17. Hodžić, Alija.
Selo kao izbor?.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 141 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 17)

Cijena: 100 kuna.

dutpipusv

16. Daroviti učenici : teorijski pristup i primjena u školi / urednica Vesna Vlahović-Štetić.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2005. – 138 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 16)

Rasprodano.

couinv

15. Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika : višestruke perspektive / urednica Vlasta Vizek Vidović.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2005. – 358 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 15)

Cijena: 100 kuna.

mhieiv

14. Mladi Hrvatske i europska integracija / urednica Vlasta Ilišin.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2005. – 354 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 14)

Cijena: 100 kuna.

ezudnv

13. Elite znanja u društvu (ne)znanja / urednica Katarina Prpić.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2005. – 330 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 13)

Cijena: 100 kuna.

fridtv

12. Skledar, Nikola.
Filozofijske, religijske i društvene teme : (rasprave i osvrti).

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja ; Zaprešić : Centar za mladež, 2005. – 246 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 12)

Cijena: 100 kuna.

gdpvv

11. Milinković, Bosiljka.
Grad : društvo, prostor, vrijeme : selektivna bibliografija 1990. – 2003.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2004. – 191 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 11)

Cijena: 100 kuna.

spmzv

10. Prpić, Katarina.
Sociološki portret mladih znanstvenika.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2003. – 304 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 10)

Cijena: 100 kuna.

hzusv

9. Golub, Branka.
Hrvatski znanstvenici u svijetu : socijalni korijeni u prostoru i vremenu.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2004. – 215 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 9)

Cijena: 100 kuna.

izdiuzv

8. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : 1964.-2004. / urednik Antun Petak.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2004. – 334 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 8)

Cijena: 100 kuna.

idbdv

7. Izabrana djela Blaženke Despot / urednica Gordana Bosanac.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Ženska infoteka, 2004. – 257 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 7)

Cijena: 100 kuna.

rrimv

6. Cifrić, Ivan.
Ruralni razvoj i modernizacija : prilozi istraživanju ruralnoga identiteta.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2003. – 502 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 6)

Cijena: 100 kuna.

oiljisv

5. Skledar, Nikola.
O igri, ljubavi i smrti : antropologijski ogledi i razgovori.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2003. – 210 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 5)

Cijena: 100 kuna.

siiuv

4. Selo : izbor ili usud / Dušica Seferagić…[et al.] ; urednica Dušica Seferagić.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2002. – 279 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 4)

Cijena: 100 kuna.

3. Youth and transition in Croatia / Furio Radin…[et al.] ; editors Vlasta Ilišin & Furio Radin.

– Zagreb : Institute for Social Research : State institute for the Protection of Family, Maternity and Youth, 2002. – 353 str. – (Biblioteka Science and society ; 3)

Cijena: 120 kuna.

2. Mladi uoči trećeg milenija / Furio Radin… [et al.] ; urednici Vlasta Ilišin i Furio Radin.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002. – 355 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 2)

Cijena: 120 kuna.

1. Labus, Mladen.
Umjetnost i društvo: ontološki i socio-antropološki temelji suvremene umjetnosti.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2001. – 260 str. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 1)

Cijena: 60 kuna.

Biblioteka Znanost i društvo

Uredništvo:

Glavna i odgovorna urednica:
Jelena Zlatar Gamberožić

Članovi uredništva:
Mirjana Adamović
Irena Borowik
Eric Gordy
Iris Marušić
Nikola Petrović
Dunja Potočnik
Saša Puzić
Adrijana Šuljok

idiz@idi.hr

Obrazac za prijavu publiciranja znanstvenih knjiga u Biblioteci “Znanost i društvo”

Protokol objavljivanja znanstvenih knjiga u Biblioteci “Znanost i društvo”

Narudžba izdanja

Izdanja Instituta možete kupiti na slijedeće načine:

  • u tajništvu Instituta, od ponedjeljka do petka od 9.00 do 15.00 sati
  • naručiti telefonom na broj 01/4810264
  • slanjem narudžbenice telefaksom na broj 01/4810263
  • slanjem narudžbenice poštom na adresu Instituta
  • slanjem narudžbenice e-poštom na idiz@idi.hr.

narudžbenica (pdf)
narudžbenica (doc)

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Amruševa 11/II
10000 Zagreb
telefon: 01/4810264
telefaks: 01/4810263
idiz@idi.hr