Biblioteka Posebna izdanja

Naslovnica

37. Puzić, Saša ; Baketa, Nikola ; Baranović, Branislava ; Gregurović, Margareta ; Matković, Teo ; Mornar, Mirta ; Odak, Iva ; Šabić, Josip. O podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata : prilozi unaprjeđivanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj / [urednik Saša Puzić].

– Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja : Institut za društvena istraživanja, 2021. – 131 str.

Naslovnica

36. Baketa, Nikola ; Bovan, Kosta ; Matić Bojić, Jelena. Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj: istraživački izvještaj za 2021. godinu.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2021. – 72 str.

Naslovnica

35. Dugački, Vlatka ; Peternel, Lana ; Škiljan, Filip. Nestala naselja u Republici Hrvatskoj : povijesno-demografsko-antropološke perspektive.

– Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Institut za migracije i narodnosti, 2021. – 304 str.

Naslovnica

34. Sažeti rezultati anketnih ispitivanja o rodnom jazu u plaćama i mirovinama / [urednici Josip Šipić, Mirjana Adamović ; autori/ce Mirjana Adamović, Marita Grubišić Čabo, Ana Maskalan, Dunja Potočnik, Josip Šipić].

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2020. – 51 str.

mpzik

33. Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka. Metodološki priručnik za izradu kurikuluma: područja kurikuluma, međupredmetne teme, predmeti.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2018. – 47 str.

por

32. Adamović, Mirjana ; Gvozdanović, Anja ; Kovačić, Marko. Process of reconciliation in the Western Balkans and Turkey : a qualitative study.

– Banja Luka : Compex ; Zagreb : Institute for Social Research, 2017. – 243 str.

opd

31. Od podanika do građana : razvoj građanske kompetencije mladih / urednici Marko Kovačić i Martina Horvat.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : GONG, 2016. – 266 str.

fis

30. Labus, Mladen.
Filozofija i stvaralaštvo : teorijski portreti hrvatskih filozofa.

– Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja, 2016. – 168 str. – (Biblioteka Plejade)

Cijena: 150 kuna.

dempot

29. Demokratski potencijali mladih u Hrvatskoj / urednice Vlasta Ilišin, Anja Gvozdanović, Dunja Potočnik.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2015. – 304 str.

kzunniluzmn

28. Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb / urednice Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2015. – 191 str.

bud_zene

27. Maskalan, Ana.
Budućnost žene : filozofska rasprava o utopiji i feminizmu.

– Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja, 2015. – 246 str.

Cijena: 175 kuna.

sktipa

26. Školski kurikulum : teorijski i praktični aspekti / autori Branislava Baranović, Vlatka Domović, Jelena Matić, Saša Puzić, Vlasta Vizek Vidović ; urednica Branislava Baranović.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2015. – 152 str.

iieskpip

25. Izrada i evaluacija školskog kurikuluma : pojmovi i postupci / autori Branislava Baranović, Mateja Čehulić, Vlatka Domović, Jelena Matić, Vlasta Vizek Vidović ; urednica Branislava Baranović.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2015. – 60 str.

iik

24. Labus, Mladen ; Veljak, Lino ; Maskalan, Ana ; Adamović, Mirjana.
Identitet i kultura.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2014. – 161 str.

IDIZ_1964-2014

23. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : 1964.-2014. / urednica Vlasta Ilišin.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2014. – 454 str.

ywipjsrpap

22. Young women in post-Yugoslav societies : research, practice and policy / editors Mirjana Adamović, Branka Galić, Anja Gvozdanović, Ana Maskalan, Dunja Potočnik, Lejla Somun Krupalija.

– Zagreb : Institute for Social Research ; Sarajevo : Human Rights Centre, University of Sarajevo, 2014. – 277 str.

utsz_v

21. Zlatar, Jelena.
Urbane transformacije suvremenog Zagreba : sociološka analiza.

– Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja, 2013. – 215 str. – (Biblioteka Nova Plejada)

Cijena: 175 kuna.

mzirrupjdv

20. Međunarodna znanstvena konferencija Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike = Young women and gender equality in post-Yugoslav societies: research, practice and policy, Zagreb, Hrvatska, 26. – 27. studenoga 2013. : participacijski program UNESCO-a za 2012.-2013./The participation programme of UNESCO for 2012-2013 / [urednice Mirjana Adamović, Anja Gvozdanović, Ana Maskalan, Dunja Potočnik ; prijevod Frane Malenica].

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2013. – 82 str.
Tekst usporedo na hrvatskom i engleskom jeziku.

ks50gsipav

19. Okrugli stol (znanstveni skup) Ruralni razvoj Hrvatske : perspektive integriranog i održivog razvoja ruralnih područja, Zagreb, 18. listopada 2013. : program i sažeci izlaganja / [urednica Anđelina Svirčić Gotovac ; prijevod Dobrila Vignjević].

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2013. – 100 str.
Tekst usporedo na hrvatskom i engleskom jeziku. Na sporednoj naslovnoj stranici: Round table (scientific conference) Rural development of Croatia : integrated and sustainable development perspectives in rural communities : program and abstract.

muvkv

18. Ilišin, Vlasta ; Bouillet, Dejana ; Gvozdanović, Anja ; Potočnik, Dunja.
Mladi u vremenu krize : prvo istraživanje IDIZ-a i Zaklade Friedrich Ebert o mladima.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Friedrich Ebert Stiftung, 2013. – 175 str.
Usporedni engleski tekst tiskan u obrnutom smjeru: Youth in a time of crisis : first IDIZ – Friedrich-Ebert-Stiftung youth survey.

oiusnv

17. Bezinović, Petar ; Marušić, Iris ; Ristić Dedić, Zrinka.
Opažanje i unapređivanje školske nastave.

– Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje : Institut za društvena istraživanja, 2012. – 64 str.

asiridmik

16. Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka ; Šabić, Josip.
Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Kemije.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011. – 151 str.

asiridmib

15. Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka ; Šabić, Josip.
Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Biologije.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011. – 165 str.

asiridmif

14. Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka ; Šabić, Josip.
Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Fizike.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011. – 148 str.

zidmv

13. Adamović, Mirjana.
Žene i društvena moć.

– Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja, 2011. – 271 str. – (Biblioteka Nova Plejada)

Cijena: 175 kuna.

kdzv

12. Kultura, drugi, žene / urednice Jasenka Kodrnja, Svenka Savić, Svetlana Slapšak.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Hrvatsko filozofsko društvo : Plejada, 2010. – 296 str. – (Biblioteka Argumenti)

Cijena: 190 kuna.

ssv

11. Samovrednovanje škola : prva iskustva u osnovnim školama / urednik Petar Bezinović.

– Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje : Institut za društvena istraživanja, 2010. – 277 str.

Cijena: 100 kuna.

miimv

10. Gvozdanović, Anja ; Potočnik, Dunja.
Mladi i izgradnja mira : analiza aktivnosti izgradnje mira u udrugama mladih i za mlade.

– Zagreb : Centar za mirovne studije : Institut za društvena istraživanja, 2009. – 153 str.

Cijena: 60 kuna.

wisatv

9. Women in science and technology / edited by Katarina Prpić, Luisa Oliveira, Sven Hemlin.

– Zagreb : Institute for Social Research : Sociology of Science and Technology Network of the European Sociological Association, 2009. – 238 str.

Cijena: 100 kuna.

ksrcikv

8. Baranović, Branislava ; Jugović, Ivana ; Doolan, Karin.
Kojega su roda čitanke iz književnosti?.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2008. – 87 str.

Cijena: 100 kuna.

piuohv

7. Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka.
U sjeni : privatne instrukcije u obrazovanju Hrvatske.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2007. – 227 str.

Cijena: 80 kuna.

rapostv

6. Religion and patterns of social transformation / editors Dinka Marinović Jerolimov, Siniša Zrinščak and Irena Borowik.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2004. – 359 str.

Cijena: 100 kuna.

dimv

5. Ilišin, Vlasta ; Marinović Bobinac, Ankica ; Radin, Furio.
Djeca i mediji : uloga medija u svakodnevnom životu djece.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001. – 175 str.

Cijena: 100 kuna.

upzazitrv

4. U potrazi za akterima znanstvenog i tehnološkog razvoja / urednica Katarina Prpić.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2000. – 253 str.

Rasprodano.

szuukv

3. Baranović, Branislava.
“Slika” žene u udžbenicima književnosti.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2000. – 182 str.

Cijena: 80 kuna.

zipev

2. Branka Golub, Branimir Krištofić, Drago Čengić.
Znanstvene i privredne elite.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 1997. – 104 str.

Cijena: 100 kuna.

pezv

1. Prpić, Katarina.
Profesionalna etika znanstvenika.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 1997. – 143 str.

Cijena: 100 kuna.

Biblioteka Posebna izdanja

Uredništvo:

Glavna i odgovorna urednica:
Jelena Zlatar Gamberožić

Članovi uredništva:
Mirjana Adamović
Iris Marušić
Nikola Petrović
Dunja Potočnik
Saša Puzić
Adrijana Šuljok

idiz@idi.hr

Protokol objavljivanja publikacija u biblioteci “Posebna izdanja”

Narudžba izdanja

Izdanja instituta možete kupiti na slijedeće načine:

  • u tajništvu Instituta, od ponedjeljka do petka od 9.00 do 15.00 sati
  • naručiti telefonom na broj 01/4810264
  • slanjem narudžbenice telefaksom na broj 01/4810263
  • slanjem narudžbenice poštom na adresu Instituta
  • slanjem narudžbenice e-poštom na idiz@idi.hr.

narudžbenica (pdf)
narudžbenica (doc)

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Amruševa 11/II
10000 Zagreb
telefon: 01/4810264
telefaks: 01/4810263
idiz@idi.hr