Objavljeno je istraživačko izvješće Dopunske isprave o studiju u Republici Hrvatskoj – perspektive visokih učilišta o sadržaju, korištenju i digitalizaciji.

Izvješće je nastalo u okviru projekta Aktualna praksa izdavanja i primjene dopunske isprave o studìju u Republici Hrvatskoj koji Institut za društvena istraživanja pod vodstvom dr. sc. Zrinke Ristić Dedić i dr. sc. Borisa Jokića radi za Upravu za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U istraživanju je ukupno sudjelovalo 109 od 127 visokih učilišta. Prikupljeno je 1116 dopunskih isprava te stavovi uprava 105 visokih učilišta o sadržaju, korištenju i digitalizaciji dopunskih isprava.

Izdvojeni nalazi istraživanja:
– Visok odaziv visokih učilišta ukazuje na važnost teme
– Podrška visokih učilišta digitalizaciji diploma i dopunskih isprava
– Struktura dopunskih isprava određena hrvatskim normativnim okvirom i europskim preporukama se velikim dijelom poštuje
– Visoka razina podudarnosti između visokih učilišta, ali i prostor za dodatno usklađivanje i doradu određenih elemenata
– Nedovoljno korištenje dopunskih isprava za nastavak obrazovanja i zapošljavanje, posebice u Republici Hrvatskoj
– Potreba intenzivnijeg i sustavnijeg promoviranja kvalitete i upotrebljivosti ove važne isprave.

Na temelju provedenog istraživanja i analiza različitih tehničkih rješenja za digitalizaciju diploma i dopunskih isprava o studiju u pojedinim zemljama Europske unije, u okviru IDIZ-ovog projekta izrađuje se koncept i tehnička specifikacije platforme za digitalizaciju diplome i dopunske isprave o studiju.

Objavljeno: 13.04.2021.