16.12.2019. preminula je dr. sc. Štefica Bahtijarević, jedna od najznačajnijih znanstvenica čija je karijera obilježila razvoj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Štefica Bahtijarević rođena je 25.11.1936. u mjestu Žabljak pored Bjelovara. Nakon završene osnovne škole u Rovišću te gimnazije u Bjelovaru, upisala je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirala 1961. godine. U početku svoje karijere radila je kao industrijska psihologinja u tvornici „Dalmatinka“ u Sinju. Radila je i kao terenska suradnica na istraživačkim projektima Instituta. U Institutu, koji se tada zvao Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu (IDIS), zaposlila se 1967. godine kao asistentica, na radnom mjestu u Odjelu za proučavanje ateizma i religije. Od početka je sudjelovala u organiziranju terenskih istraživanja te je objavljivala studije i članke iz područja sociologije religije. Doktorirala je 1974. s disertacijom „Religijsko pripadanje u uvjetima sekularizacije društva“. Iste godine postala je i znanstvena suradnica u Institutu. Godine 1978. izabrana i u zvanje više znanstvene suradnice i postala voditeljica radne grupe za proučavanje ateizma i religije.

Osim znanstveno-istraživačkog rada, Štefica je predavala i na više fakulteta, a često je držala predavanja i seminare u svrhu obrazovanja nastavnika i odgajatelja. Bila je i društveno-politički aktivna. Članicom Saveza komunista Jugoslavije postala je 1958. godine. Tijekom osamdesetih godina bila je posebno aktivna u Socijalističkom savezu radnog naroda Hrvatske te je u dva mandata bila i delegatkinja Saveznog vijeća Skupštine SFR Jugoslavije, gdje je bila posebno angažirana na izradi Rezolucije o daljnjem razvoju znanstvenoistraživačke djelatnosti u SFRJ.

1987. godine Štefica Bahtijarević postala je direktoricom IDIS-a, a u mirovinu je otišla 1996. godine kao znanstvena savjetnica u trajnom zvanju. Tijekom svoje znanstveno-istraživačke karijere sudjelovala je i vodila brojne znanstveno-istraživačke projekte te je objavila na desetine znanstvenih i stručnih radova prvenstveno u području sociologije religije, ali i u području istraživanja javnog mnijenja i socijalne psihologije.

Štefica Bahtijarević ostavila je značajan trag u razvoju Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te će ostati zabilježena kao jedna od najvažnijih sociologinja religije na ovim prostorima.

Objavljeno: 17.12.2019.