Nedavno započet uspostavni projekt Hrvatske zaklade za znanost „Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma (IDEU)“ predstavljen je 12. svibnja 2020. godine putem platforme Youtube kao dio programa sedmog po redu, virtualnog Kliofesta – festivala povijesti. Voditelj projekta je dr. sc. Nikola Petrović, a suradnici su dr. sc. Ana Maskalan, dr. sc. Stevo Đurašković, dr. sc. Višeslav Raos, dr. sc. Marko Mrakovčić i dr. sc. Ivan Obadić.

Dezintegracija Europske unije izuzetno je aktualno i u sve većoj mjeri istraživano pitanje, kako teorijski, tako i empirijski. U ovom će se projektu kroz interdisciplinarni pristup, te koristeći inovativnu komparativnu metodologiju i za ovu svrhu rijetko korištene sociološke teorije uspoređivati razvoj i dinamiku europeizma i euroskepticizma. Ideje europeizma i euroskepticizma u vrijeme intenzivne društvene polarizacije ključne su u razumijevanju integracijskih i dezintegracijskih procesa. Bit će izvršena kvalitativna komparacija nositelja europeističkih i euroskeptičnih ideja iz političke i intelektualne elite u pet država članica EU-a iz različitih faza proširenja (Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Poljska, Hrvatska), kao i kvantitativna komparacija utjecaja povijesnih trauma na uspjeh euroskeptičnih stranaka u svim državama članicama EU. Rezultati istraživanja trebali bi doprinijeti razumijevanju utjecaja različitih povijesnih iskustava na različite vizije europske integracije u podijeljenim europskim društvima. Komparacija političkih i intelektualnih aktera koji su radili na izgradnji nadnacionalnog identiteta i njihovih protivnika u socijalističkoj Jugoslaviji i EU trebala bi omogućiti dublje razumijevanje integracijskih i dezintegracijskih procesa u nadnacionalnim organizacijama. Istraživačke i diseminacijske aktivnosti trebale bi doprinijeti deideologizaciji rasprave o europskoj integraciji i europskom identitetu u znanstvenom i javnom prostoru.

Predstavljanje projekta možete pogledati i poslušati na poveznici: https://youtu.be/QROywYPHziQ.

Objavljeno: 14.05.2020.