Ljudi

Mirta Mornar

Asistentica

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 367226
  • Naziv radnog mjesta: Asistentica
  • Područje rada: psihologija obrazovanja

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2013. – 2016.

magistra psihologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2010. – 2013.

sveučilišna prvostupnica psihologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2018. – 2020.

Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)