Objavljen je rad dr. sc. Lane Peternel i dr. sc. Filipa Škiljana pod nazivom „Etniciteti, nacije i granice na Kordunu: primjer bošnjačke nacionalne manjine“ u časopisu „Studia ethnologica Croatica“, 28 (1).

Cilj je ovog rada kroz različite i raznorodne podatke opisati migracije i konstrukciju identiteta doseljene populacije iz Bosne i Hercegovine na Kordunu. Također, cilj je prikazati grupne granice i njihove strukture kao posljedice specifičnih povijesnih, socijalnih i političkih okolnosti. Identiteti doseljenika na Kordunu prikazani su kao kompleksni individualni i grupni ishodi koji formiraju različite strukture međugrupnih odnosa.

Članak je dostupan u IDIZ-ovom Repozitoriju na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/623/.