Saša Puzić

Saša Puzić, Ph.D.

Senior research associate

male_silhouette

Researcher’s unique code:

264053

Job title:

senior research associate

Field of interest:

sociology of education, multiculturalism

Contact:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
Croatia
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
puzic@idi.hr

Qualifications, scientific advancement and education

2009 Ph.D. Faculty of Philosophy, Department of Sociology, University of Zagreb
2003 M.A. Faculty of Philosophy, Department of Sociology, University of Zagreb
1997 B.A. Faculty of Philosophy, Department of Sociology, University of Zagreb

Research projects

2019 – 2020 Study report on the social dimension of higher education in the Republic of Croatia
2018 The use of ICT in learning, teaching and assessment in Croatian primary and secondary schools
2017 – 2018 Analysis of the conditions and needs in secondary education related to informing on higher education choices and procedures for enrollment on study programmes through the Central Applications Office
2017 – 2020 Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)
2017 – 2018 Social aspects of academic success and dropout of students at the University of Zagreb
2016 – 2017 Study choice, educational achievement and family background: horizontal differences in the higher education system
2013 – 2016 Secondary school pupils’ civic competence, prejudice and discrimination experiences
2013 – 2016 Social identities, higher education access and course choice
2013 – 2015 Developing curricula culture: Empowering schools to develop and implement school curriculum
2010 Development of a scientific basis for the integration of peace education into Croatian formal education
2007 – 2013 The knowledge based society and education for key competences in Croatia
2006 CAREER: Platform for Career Advice Centres in Croatia
2006 Higher education tuition fees in Croatia: the relationship between payment of fees and study success
2002 – 2007 Evaluation of syllabi and development of curriculum model for compulsory education

Selected bibliography

Puzić, S., Šabić, J. i Odak, I. (2020). Inozemstvo, Zagreb ili neki drugi grad u Hrvatskoj? Društveno porijeklo, racionalnost izbora i aspiracije srednjoškolaca prema mjestu studiranja. Revija za sociologiju. 50 (2), 285-308.
Jugović, I., Puzić, S. i Mornar, M. (2020). Developing the social, emotional and intercultural learning programme for students. U Kozina, A. (Ur.), Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe: Relationships matter (str. 59-82). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
Odak, I. i Puzić, S. (2019). Perspektiva društvenog podrijetla – želje, planovi i stavovi učenika završnih razreda srednjih škola o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje. U Ristić Dedić, Z. i Jokić, B. (Ur.), Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca (str. 84-103). Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.
Puzić, S., Odak, I. i Šabić, J. (2019). Educational Outcomes and Aspirations of Upper Secondary School Students: The Cultural Capital and Relative Risk Aversion Perspectives. Sociologija. 61 (3), 368-388.
Doolan, K., Puzić, S. i Baranović, B. (2018). Social inequalities in access to higher education in Croatia: five decades of resilient findings. Journal of Further and Higher Education. 42 (4), 467-481.
Puzić, S., Gregurović, M. i Košutić I. (2018). Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka. Revija za socijalnu politiku. 25 (2), 133-156.
Ross, A., Puzić, S. i Doolan, K. (2017). Balkan and European? Place Identifications of Young People in Croatia. Revija za sociologiju. 47 (2), 125-150.
Puzić, S., Gregurović, M. i Košutić I. (2016). A Shift in Perspective: An Analysis of PISA 2009 Data for Croatia. British Journal of Sociology of Education. 37 (7), 1056-1076.
Puzić, S. i Matić, J. (2015). Interkulturna dimenzija školskog kurikuluma. U Baranović, B. (Ur.), Školski kurikulum: teorijski i praktični aspekti (str. 87-114). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Baranović, B., Jugović, I. i Puzić, S. (2014). Važnost obiteljskog porijekla i roda za uspjeh iz matematike i odabir srednje škole. Revija za socijalnu politiku, 21 (3), 285-307.
Puzić, S. i Baranović, B. (2012) Društveni aspekti matematičkog obrazovanja, Revija za sociologiju, 42 (2): 161-186.
Puzić, S. i Bezinović, P. (2011) Regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima srednjoškolaca u dvjema hrvatskim županijama: tranzicija, modernizacija i promjene vrijednosti. Revija za sociologiju, 41 (2): 213-238.
Puzić, S., Baranović, B. i Doolan, K. (2011). Školska klima i sukobi u školi. Sociologija i prostor, 49 (3), 335-358.
Puzić, S. (2011) Interkulturno obrazovanje kao čimbenik društvene kohezije: neka europska iskustva, u Vjekoslav Afrić i sur. (ur.) Društvene pretpostavke društva znanja. Zagreb: FF press, 143-157.
Puzić, S. (2009) Habitus, kulturni kapital i sociološko utemeljenje interkulturnog obrazovanja. Sociologija i prostor, 47 (3/185): 263-283.
Puzić, S. (2007) Interkulturno obrazovanje u europskom kontekstu: analiza kurikuluma odabranih europskih zemalja. Metodika, 8 (15): 373-407.
Puzić, S. (2006) Decentralizacija kurikuluma i jačanje autonomije škole: uloga ravnatelja, u Branislava Baranović (ur.) Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj: različite perspektive. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 259-299.
Puzić, S.; Doolan, K.; Dolenec, D. (2006). Socijalna dimenzija “Bolonjskog procesa” i (ne)jednakost šansi visokog obrazovanja: neka hrvatska iskustva. Sociologija sela, 44, 172-173 (2-3): 221-243.
Puzić, S., Batarelo, I. i Hoblaj, P. (2005). Vođenje škole u decentraliziranom sustavu. Napredak, 146 (3): 328-338.
Puzić, S. (2004). Multikulturalizam i izazovi posttradicionalne pluralizacije. Politička misao, 41 (4): 59-71.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=264053&lang=EN