Edition Science and Society

kuku

41. Kompetencija Učiti kako učiti : teorijske osnove i istraživanja u hrvatskom kontekstu / urednice Vlasta Vizek Vidović, Iris Marušić.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2019. – 239 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 41)

go

40. Generacija osujećenih : mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća / urednice Vlasta Ilišin, Vedrana Spajić Vrkaš.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2017. – 468 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 40)

riz

39. Ančić, Branko.
Religija i zdravlje : vjerska zajednica kao socijalni resurs.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2016. – 181 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 39)

Price: 120 HRK.

tp

38. Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja (Transformation of urban and rural systems in Zagreb and Podgorica during the transition period) / urednici Anđelina Svirčić Gotovac i Rade Šarović.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2016. – 249 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 38)

ksns

37. Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? : pristup visokom obrazovanju i odabir studija / urednica Branislava Baranović.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2015. – 302 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 37)

sphs

36. Sociološki portret hrvatskih studenata (Sociological Portrait of Croatian Students) / urednica Vlasta Ilišin.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2014. – 484 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 36)

spftesp

35. Sustainability perspectives from the European semi-periphery / edited by Mladen Domazet, Dinka Marinović Jerolimov.

– Zagreb : Institute for Social Research : Heinrich Böll Stiftung Hrvatska, 2014. – 393 p. – (Edition Science and society ; 35)

sirices

34. Jokić, Boris.
Science and Religion in Croatian elementary education : pupils’ attitudes and perspectives.

– Zagreb : Institute for Social Research, 2013. – 362 p. – (Edition Science and Society ; 34)

Price: 100 HRK.

kidoaispv

33. Labus, Mladen.
Kultura i društvo : (onto-antropološka i sociološka perspektiva).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2013. – 215 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 33)

Price: 80 HRK.

khnimzp19912005v

32. Jokić, Maja ; Zauder, Krešimir ; Letina, Srebrenka.
Karakteristike hrvatske nacionalne i međunarodne znanstvene produkcije u društveno-humanističkim znanostima i umjetničkom području za razdoblje 1991-2005.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2012. – 342 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 32)

Price: 120 HRK.

adpupv

31. Akteri društvenih promjena u prostoru; transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj : Međuregionalni znanstveno-stručni skup (okrugli stol) održan u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu 16. prosinca 2011. godine (Actors of Social Changes in Space; Transformation of Space and Quality of Life in Croatia: Inter-regional scientific congress (round table) held in the Institute for Social Research in Zagreb on December 16, 2011) / urednice Anđelina Svirčić Gotovac i Jelena Zlatar.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2012. – 270 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 31)

Price: 120 HRK.

oirv

30. Pastuović, Nikola.
Obrazovanje i razvoj : kako obrazovanje razvija ljude i mijenja društvo, a kako društvo djeluje na obrazovanje (Education and development: How education develops person and changes society, and how does society influence on education).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. – 369 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 30)

Price: 120 HRK.

uinjm

29. Učitelji i njihovi mentori : uloga mentora u profesionalnom razvoju učitelja (Teachers and their mentors : the role of mentors for the professional development of teachers) / urednica Vlasta Vizek Vidović.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, Centar za istraživanja i razvoj obrazovanja, 2011. – 246 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 29)

Price: 120 HRK.

btmatnassv

28. Beyond the myths about the natural and social sciences : a sociological view / edited by Katarina Prpić.

– Zagreb : Institute for social research, 2009. – 334 p. – (Edition Science and Society ; 28)

Price: 100 HRK.

dutpipus2v

27. Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Gifted pupils : theoretical approach and application in classroom) / urednica Vesna Vlahović-Štetić.

– 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. – Zagreb : Institut za društvena istraživanja, Centar za istraživanja i razvoj obrazovanja, 2008. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 27)

Price: 60 HRK.

tppv

26. Hodžić, Alija.
Tragovi pored puta (Traces along the road).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2008. – 231 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 26)

Price: 80 HRK.

zzrdv

25. Kodrnja, Jasenka.
Žene zmije – rodna dekonstrukcija (Serpent women – gender deconstruction).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2008. – 239 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 25)

Price: 100 HRK.

omopidzv

24. Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima : sociološki pogled (Beyond the myths about the natural and social sciences : a sociological view) / urednica Katarina Prpić.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2008. – 308 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 24)

Price: 100 HRK.

mpirv

23. Mladi : problem ili resurs (Youth : a problem or a resource) / urednici Vlasta Ilišin i Furio Radin.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2007. – 333 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 23)

Price: 100 HRK.

cyaeiv

22. Croatian youth and european integration / editor Vlasta Ilišin.

– Zagreb : Institute for social research, 2007. – 317 p. – (Edition Science and Society ; 22)

Price: 100 HRK.

mizimv

21. Mladi između želja i mogućnosti : položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije (Youth between wishes and opportunities : status, problems and needs of the youth in the Zagreb county) / urednica Vlasta Ilišin.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 415 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 21)

Price: 100 HRK.

rsopivuhv

20. Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u Hrvatskoj (Gender/sex determination of space and time in the Republic of Croatia) / urednica Jasenka Kodrnja.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 345 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 20)

Price: 100 HRK.

fmuv

19. Labus, Mladen.
Filozofija moderne umjetnosti : onto-antropologijski i socio-kulturni pristupi (The philosophy of modern art : onto-anthropological and socio-cultural approaches).

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 239 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 19)

Price: 100 HRK.

nkzoov

18. Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj : različite perspektive (National curriculum for compulsory education in Croatia : different perspectives) / urednica Branislava Baranović.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 338 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 18)

Price: 100 HRK.

skiv

17. Hodžić, Alija.
Selo kao izbor? (Willage as a choice?).

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006. – 141 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 17)

Price: 100 HRK.

dutpipusv

16. Daroviti učenici : teorijski pristup i primjena u školi (Gifted pupils : theoretical approach and application in classroom) / urednica Vesna Vlahović-Štetić.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2005. – 138 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 16)

Sold out.

couinv

15. Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika : višestruke perspektive (Lifelong teacher education : multiple perspectives) / urednica Vlasta Vizek Vidović.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2005. – 358 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 15)

Price: 100 HRK.

mhieiv

14. Mladi Hrvatske i europska integracija (Croatian youth and european integration) / urednica Vlasta Ilišin.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2005. – 354 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 14)

Price: 100 HRK.

ezudnv

13. Elite znanja u društvu (ne)znanja (Knowledge elites in the knowledge(less) society) / urednica Katarina Prpić.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2005. – 330 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 13)

Price: 100 HRK.

fridtv

12. Skledar, Nikola.
Filozofijske, religijske i društvene teme : (rasprave i osvrti) (Philosophical, religious and social issues).

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja ; Zaprešić : Centar za mladež, 2005. – 246 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 12)

Price: 100 HRK.

gdpvv

11. Milinković, Bosiljka.
Grad : društvo, prostor, vrijeme : selektivna bibliografija 1990. – 2003. (Town : society, space, time : selective bibliography 1990 – 2003)

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2004. – 191 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 11)

Price: 100 HRK.

spmzv

10. Prpić, Katarina.
Sociološki portret mladih znanstvenika (Sociological portrait of young scientists).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2003. – 304 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 10)

Price: 100 HRK.

hzusv

9. Golub, Branka.
Hrvatski znanstvenici u svijetu : socijalni korijeni u prostoru i vremenu (Croatian scientists abroad: social roots in space and time).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2004. – 215 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 9)

Price: 100 HRK.

izdiuzv

8. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : 1964.-2004. (Institute for Social Research in Zagreb : 1964 – 2004) / urednik Antun Petak.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2004. – 334 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 8)

Price: 100 HRK.

idbdv

7. Izabrana djela Blaženke Despot (Selected works of Blaženka Despot) / urednica Gordana Bosanac.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Ženska infoteka, 2004. – 257 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 7)

Price: 100 HRK.

rrimv

6. Cifrić, Ivan.
Ruralni razvoj i modernizacija : prilozi istraživanju ruralnoga identiteta (Rural development and modernization : contributions to the research of rural identity).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2003. – 502 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 6)

Price: 100 HRK.

oiljisv

5. Skledar, Nikola.
O igri, ljubavi i smrti : antropologijski ogledi i razgovori (About play, love and death : anthropological essays and dialogues).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2003. – 210 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 5)

Price: 100 HRK.

siiuv

4. Selo : izbor ili usud (Village : choice or destiny) / Dušica Seferagić…[et al.] ; urednica Dušica Seferagić.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2002. – 279 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 4)

Price: 100 HRK.

3. Youth and transition in Croatia / Furio Radin…[et al.] ; editors Vlasta Ilišin & Furio Radin.

– Zagreb : Institute for Social Research : State institute for the Protection of Family, Maternity and Youth, 2002. – 353 p. – (Edition Science and Society ; 3)

Price: 120 HRK.

2. Mladi uoči trećeg milenija (Youth and transition in Croatia) / Furio Radin… [et al.] ; urednici Vlasta Ilišin i Furio Radin.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002. – 355 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 2)

Price: 120 HRK.

1. Labus, Mladen.
Umjetnost i društvo: ontološki i socio-antropološki temelji suvremene umjetnosti (The art and the society : ontological and socio-anthropological foundations of contemporary art).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2001. – 260 p. – (Biblioteka Znanost i društvo ; 1)

Price: 60 HRK.

Edition Science and Society

Editorial Board:

Editor-in-chief:
Jelena Zlatar Gamberožić

Members:
Mirjana Adamović
Irena Borowik
Eric Gordy
Iris Marušić
Nikola Petrović
Dunja Potočnik
Saša Puzić
Adrijana Šuljok

idiz@idi.hr

Orders

Publications of the Institute may be purchased in the following ways:

  • in administration manager`s office, Monday – Friday, from 9.00 AM – 3.00 PM
  • can be ordered by phone: +385 1 4810264
  • by sending order form to fax number: +385 1 4810263
  • by sending order form via mail
  • by sending order form via e-mail at idiz@idi.hr.

order form (pdf)
order form (doc)

Note: air mail postage will be additionally charged.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Amruševa 11/II
10000 Zagreb
Croatia
phone: +385 1 4810264
fax: +385 1 4810263
idiz@idi.hr