Edition Special Editions

Front Page

37. Puzić, Saša ; Baketa, Nikola ; Baranović, Branislava ; Gregurović, Margareta ; Matković, Teo ; Mornar, Mirta ; Odak, Iva ; Šabić, Josip. On underrepresented and vulnerable groups of students : contributions to the enhancement of the social dimension of higher education in Croatia / [editor Saša Puzić].

– Zagreb : Ministry of Science and Education : Institute for Social Research, 2021. – 138 p.

Front page

36. Baketa, Nikola ; Bovan, Kosta ; Matić Bojić, Jelena. Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj: istraživački izvještaj za 2021. godinu.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2021. – 72 p.

Front page

35. Dugački, Vlatka ; Peternel, Lana ; Škiljan, Filip. Nestala naselja u Republici Hrvatskoj : povijesno-demografsko-antropološke perspektive.

– Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Institut za migracije i narodnosti, 2021. – 304 p.

Front page

34. Summarized results of gender pay and pension gap surveys / [editors Josip Šipić, Mirjana Adamović ; authors Mirjana Adamović, Marita Grubišić Čabo, Ana Maskalan, Dunja Potočnik, Josip Šipić].

– Zagreb : Institute for Social Research in Zagreb, 2020. – 51 p.

mpzik

33. Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka. Metodološki priručnik za izradu kurikuluma: područja kurikuluma, međupredmetne teme, predmeti.

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2018. – 47 p.

por

32. Adamović, Mirjana ; Gvozdanović, Anja ; Kovačić, Marko. Process of reconciliation in the Western Balkans and Turkey : a qualitative study.

– Banja Luka : Compex ; Zagreb : Institute for Social Research, 2017. – 243 p.

opd

31. Od podanika do građana : razvoj građanske kompetencije mladih / urednici Marko Kovačić i Martina Horvat.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : GONG, 2016. – 266 p.

fis

30. Labus, Mladen.
Filozofija i stvaralaštvo : teorijski portreti hrvatskih filozofa.

– Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja, 2016. – 168 p. – (Biblioteka Plejade)

Price: 150 HRK.

dempot

29. Demokratski potencijali mladih u Hrvatskoj / urednice Vlasta Ilišin, Anja Gvozdanović, Dunja Potočnik.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2015. – 304 p.

kzunniluzmn

28. Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The quality of living in new housing estates in the settlement network of Zagreb / urednice Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2015. – 191 p.

bud_zene

27. Maskalan, Ana.
Budućnost žene : filozofska rasprava o utopiji i feminizmu (Woman’s Future: A Philosophical Treatise on Utopia and Feminism).

– Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja, 2015. – 246 p.

Price: 175 HRK.

sktipa

26. Školski kurikulum : teorijski i praktični aspekti / autori Branislava Baranović, Vlatka Domović, Jelena Matić, Saša Puzić, Vlasta Vizek Vidović ; urednica Branislava Baranović.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2015. – 152 p.

iieskpip

25. Izrada i evaluacija školskog kurikuluma : pojmovi i postupci / autori Branislava Baranović, Mateja Čehulić, Vlatka Domović, Jelena Matić, Vlasta Vizek Vidović ; urednica Branislava Baranović.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2015. – 60 p.

iik

24. Labus, Mladen ; Veljak, Lino ; Maskalan, Ana ; Adamović, Mirjana.
Identitet i kultura (Identity and culture).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2014. – 161 p.

IDIZ_1964-2014

23. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : 1964.-2014. / urednica Vlasta Ilišin.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2014. – 454 p.

ywipjsrpap

22. Young women in post-Yugoslav societies : research, practice and policy / editors Mirjana Adamović, Branka Galić, Anja Gvozdanović, Ana Maskalan, Dunja Potočnik, Lejla Somun Krupalija.

– Zagreb : Institute for Social Research ; Sarajevo : Human Rights Centre, University of Sarajevo, 2014. – 277 p.

utsz_v

21. Zlatar, Jelena.
Urbane transformacije suvremenog Zagreba : sociološka analiza (Urban transformations of contemporary Zagreb).

– Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja, 2013. – 215 p. – (Biblioteka Nova Plejada)

Price: 175 HRK.

mzirrupjdv

20. Međunarodna znanstvena konferencija Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike = Young women and gender equality in post-Yugoslav societies: research, practice and policy, Zagreb, Hrvatska, 26. – 27. studenoga 2013. : participacijski program UNESCO-a za 2012.-2013./The participation programme of UNESCO for 2012-2013 / [urednice Mirjana Adamović, Anja Gvozdanović, Ana Maskalan, Dunja Potočnik ; prijevod Frane Malenica].

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2013. – 82 p.
Tekst usporedo na hrvatskom i engleskom jeziku.

ks50gsipav

19. Okrugli stol (znanstveni skup) Ruralni razvoj Hrvatske : perspektive integriranog i održivog razvoja ruralnih područja, Zagreb, 18. listopada 2013. : program i sažeci izlaganja / [urednica Anđelina Svirčić Gotovac ; prijevod Dobrila Vignjević].

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2013. – 100 p.
Tekst usporedo na hrvatskom i engleskom jeziku. Na sporednoj naslovnoj stranici: Round table (scientific conference) Rural development of Croatia : integrated and sustainable development perspectives in rural communities : program and abstract.

muvkve

18. Ilišin, Vlasta ; Bouillet, Dejana ; Gvozdanović, Anja ; Potočnik, Dunja.
Mladi u vremenu krize : prvo istraživanje IDIZ-a i Zaklade Friedrich Ebert o mladima.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Friedrich Ebert Stiftung, 2013. – 175 p.
Usporedni engleski tekst tiskan u obrnutom smjeru: Youth in a time of crisis : first IDIZ – Friedrich-Ebert-Stiftung youth survey.

oiusnv

17. Bezinović, Petar ; Marušić, Iris ; Ristić Dedić, Zrinka.
Opažanje i unapređivanje školske nastave.

– Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje : Institut za društvena istraživanja, 2012. – 64 p.

asiridmik

16. Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka ; Šabić, Josip.
Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Kemije.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011. – 151 p.

asiridmib

15. Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka ; Šabić, Josip.
Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Biologije.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011. – 165 p.

asiridmif

14. Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka ; Šabić, Josip.
Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Fizike.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011. – 148 p.

zidmv

13. Adamović, Mirjana.
Žene i društvena moć (Women and Social Power).

– Zagreb : Plejada : Institut za društvena istraživanja, 2011. – 271 p. – (Biblioteka Nova Plejada)

Price: 175 HRK.

kdzv

12. Kultura, drugi, žene (Culture, Others, Women) / urednice Jasenka Kodrnja, Svenka Savić, Svetlana Slapšak.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja : Hrvatsko filozofsko društvo : Plejada, 2010. – 296 p. – (Biblioteka Argumenti)

Price: 190 HRK.

ssv

11. Samovrednovanje škola : prva iskustva u osnovnim školama (School self-evaluation: initial experiences in elementary schools) / urednik Petar Bezinović.

– Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje : Institut za društvena istraživanja, 2010. – 277 p.

Price: 100 HRK.

miimv

10. Gvozdanović, Anja ; Potočnik, Dunja.
Mladi i izgradnja mira : analiza aktivnosti izgradnje mira u udrugama mladih i za mlade (Youth and peacebuilding : analysis of peacebuilding activities in youth organizations and organizations for youth).

– Zagreb : Centar za mirovne studije : Institut za društvena istraživanja, 2009. – 153 p.

Price: 60 HRK.

wisatv

9. Women in science and technology / edited by Katarina Prpić, Luisa Oliveira, Sven Hemlin.

– Zagreb : Institute for Social Research : Sociology of Science and Technology Network of the European Sociological Association, 2009. – 238 p.

Price: 100 HRK.

ksrcikv

8. Baranović, Branislava ; Jugović, Ivana ; Doolan, Karin.
Kojega su roda čitanke iz književnosti? (What is the gender of literary textbooks?).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2008. – 87 p.

Price: 100 HRK.

piuohv

7. Jokić, Boris ; Ristić Dedić, Zrinka.
U sjeni : privatne instrukcije u obrazovanju Hrvatske (In the shadow: private tutoring in Croatian education).

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2007. – 227 p.

Price: 80 HRK.

rapostv

6. Religion and patterns of social transformation / editors Dinka Marinović Jerolimov, Siniša Zrinščak and Irena Borowik.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2004. – 359 p.

Price: 100 HRK.

dimv

5. Ilišin, Vlasta ; Marinović Bobinac, Ankica ; Radin, Furio.
Djeca i mediji : uloga medija u svakodnevnom životu djece (Children and the media).

– Zagreb: Institut za društvena istraživanja : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001. – 175 p.

Price: 100 HRK.

upzazitrv

4. U potrazi za akterima znanstvenog i tehnološkog razvoja (In search of the protagonists of scientific and technological development) / urednica Katarina Prpić.

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2000. – 253 p.

Sold out.

szuukv

3. Baranović, Branislava.
“Slika” žene u udžbenicima književnosti (“Image” of the woman in the literature textbooks).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2000. – 182 p.

Price: 80 HRK.

zipev

2. Branka Golub, Branimir Krištofić, Drago Čengić.
Znanstvene i privredne elite (Scientific and business elites).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 1997. – 104 p.

Price: 100 HRK.

pezv

1. Prpić, Katarina.
Profesionalna etika znanstvenika (Professional ethics of researchers).

– Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 1997. – 143 p.

Price: 100 HRK.

Edition Special Editions

Editorial Board:

Editor-in-chief:
Jelena Zlatar Gamberožić

Members:
Mirjana Adamović
Iris Marušić
Nikola Petrović
Dunja Potočnik
Saša Puzić
Adrijana Šuljok

idiz@idi.hr

Orders

Publications of the Institute may be purchased in the following ways:

  • in administration manager`s office, Monday – Friday, from 9.00 AM – 3.00 PM
  • can be ordered by phone: +385 1 4810264
  • by sending order form to fax number: +385 1 4810263
  • by sending order form via mail
  • by sending order form via e-mail at idiz@idi.hr.

order form (pdf)
order form (doc)

Note: air mail postage will be additionally charged.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Amruševa 11/II
10000 Zagreb
Croatia
phone: +385 1 4810264
fax: +385 1 4810263
idiz@idi.hr