People

Saša Puzić

Senior scientist

  • Researcher’s unique code: 264053
  • Job title: Senior scientist
  • Field of interest: sociology of education, multiculturalism

Qualifications, scientific advancement and education

2021

Senior scientist

2016

Senior research associate

2010

Research associate

2009

Ph.D. Faculty of Philosophy, Department of Sociology, University of Zagreb

2003

M.A. Faculty of Philosophy, Department of Sociology, University of Zagreb

1997

B.A. Faculty of Philosophy, Department of Sociology, University of Zagreb

Research projects

2021 -

HAND IN HAND: Empowering teachers across Europe to deal with social, emotional and diversity related career challenges (Erasmus+)

2020 -

Thematic Network: Lifelong Education Accessible to All (TEMCO) (ESF)

2020 -

Comparison of National and Religious Identities of Secondary School Students in Croatia and Slovenia (Croatian Ministry of Science and Education, Slovenian Ministry of Science, Education and Sport, Institute for Social Research in Zagreb and School of Economics and Business, University of Ljubljana)

2019 – 2020

Study report on the social dimension of higher education in the Republic of Croatia

2018

The use of ICT in learning, teaching and assessment in Croatian primary and secondary schools

2017 – 2018

Analysis of the conditions and needs in secondary education related to informing on higher education choices and procedures for enrollment on study programmes through the Central Applications Office

2017 – 2020

Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)

2017 – 2018

Social aspects of academic success and dropout of students at the University of Zagreb

2016 – 2017

Study choice, educational achievement and family background: horizontal differences in the higher education system

2013 – 2016

Secondary school pupils’ civic competence, prejudice and discrimination experiences

2013 – 2016

Social identities, higher education access and course choice

2013 – 2015

Developing curricula culture: Empowering schools to develop and implement school curriculum

2010

Development of a scientific basis for the integration of peace education into Croatian formal education

2007 – 2013

The knowledge based society and education for key competences in Croatia

2006

CAREER: Platform for Career Advice Centres in Croatia

2006

Higher education tuition fees in Croatia: the relationship between payment of fees and study success

2002 – 2007

Evaluation of syllabi and development of curriculum model for compulsory education

Selected bibliography

Löw, A., Puzić, S. i Matić Bojić, J. (2021). Anti-immigrant prejudice in a post-socialist context: the role of identity-based explanations. Ethnic and Racial Studies, 1, 1-20.

Puzić, S. (2021). Kultura, habitus, identitet: rasprava o pretpostavkama politike priznavanja. Sociologija i prostor, 59 (1), 3-19.

Puzić, S., Gregurović, M. i Odak, I. (2021). Horizontalne razlike u visokom obrazovanju u Hrvatskoj: učinci različitih oblika kapitala na odabir fakulteta različitog društvenog statusa. Revija za socijalnu politiku, 28 (1), 5-23.

Puzić, S., Šabić, J. i Odak I. (2021). Vocational School Students' Aspirations for Higher Education and Selected Social Background Characteristics. Czech Sociological Review, 57 (6), 661-682.

Puzić, S., Šabić, J. i Odak, I. (2020). Inozemstvo, Zagreb ili neki drugi grad u Hrvatskoj? Društveno porijeklo, racionalnost izbora i aspiracije srednjoškolaca prema mjestu studiranja. Revija za sociologiju. 50 (2), 285-308.

Jugović, I., Puzić, S. i Mornar, M. (2020). Developing the social, emotional and intercultural learning programme for students. U Kozina, A. (Ur.), Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe: Relationships matter (str. 59-82). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Odak, I. i Puzić, S. (2019). Perspektiva društvenog podrijetla – želje, planovi i stavovi učenika završnih razreda srednjih škola o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje. U Ristić Dedić, Z. i Jokić, B. (Ur.), Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca (str. 84-103). Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Puzić, S., Odak, I. i Šabić, J. (2019). Educational Outcomes and Aspirations of Upper Secondary School Students: The Cultural Capital and Relative Risk Aversion Perspectives. Sociologija. 61 (3), 368-388.

Doolan, K., Puzić, S. i Baranović, B. (2018). Social inequalities in access to higher education in Croatia: five decades of resilient findings. Journal of Further and Higher Education. 42 (4), 467-481.

Puzić, S., Gregurović, M. i Košutić I. (2018). Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka. Revija za socijalnu politiku. 25 (2), 133-156.

Ross, A., Puzić, S. i Doolan, K. (2017). Balkan and European? Place Identifications of Young People in Croatia. Revija za sociologiju. 47 (2), 125-150.

Puzić, S., Gregurović, M. i Košutić I. (2016). A Shift in Perspective: An Analysis of PISA 2009 Data for Croatia. British Journal of Sociology of Education. 37 (7), 1056-1076.

Puzić, S. i Matić, J. (2015). Interkulturna dimenzija školskog kurikuluma. U Baranović, B. (Ur.), Školski kurikulum: teorijski i praktični aspekti (str. 87-114). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Baranović, B., Jugović, I. i Puzić, S. (2014). Važnost obiteljskog porijekla i roda za uspjeh iz matematike i odabir srednje škole. Revija za socijalnu politiku, 21 (3), 285-307.

Puzić, S. i Baranović, B. (2012) Društveni aspekti matematičkog obrazovanja, Revija za sociologiju, 42 (2): 161-186.

Puzić, S. i Bezinović, P. (2011) Regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima srednjoškolaca u dvjema hrvatskim županijama: tranzicija, modernizacija i promjene vrijednosti. Revija za sociologiju, 41 (2): 213-238.

Puzić, S., Baranović, B. i Doolan, K. (2011). Školska klima i sukobi u školi. Sociologija i prostor, 49 (3), 335-358.

Puzić, S. (2011) Interkulturno obrazovanje kao čimbenik društvene kohezije: neka europska iskustva, u Vjekoslav Afrić i sur. (ur.) Društvene pretpostavke društva znanja. Zagreb: FF press, 143-157.

Puzić, S. (2009) Habitus, kulturni kapital i sociološko utemeljenje interkulturnog obrazovanja. Sociologija i prostor, 47 (3/185): 263-283.

Puzić, S. (2007) Interkulturno obrazovanje u europskom kontekstu: analiza kurikuluma odabranih europskih zemalja. Metodika, 8 (15): 373-407.

Puzić, S. (2006) Decentralizacija kurikuluma i jačanje autonomije škole: uloga ravnatelja, u Branislava Baranović (ur.) Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj: različite perspektive. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 259-299.

Puzić, S.; Doolan, K.; Dolenec, D. (2006). Socijalna dimenzija “Bolonjskog procesa” i (ne)jednakost šansi visokog obrazovanja: neka hrvatska iskustva. Sociologija sela, 44, 172-173 (2-3): 221-243.

Puzić, S., Batarelo, I. i Hoblaj, P. (2005). Vođenje škole u decentraliziranom sustavu. Napredak, 146 (3): 328-338.

Puzić, S. (2004). Multikulturalizam i izazovi posttradicionalne pluralizacije. Politička misao, 41 (4): 59-71.

Bibliography